Legestart Magazine este revista în format digital, cu apariţie lunară gratuită, a portalului de informare legislativă Legestart.ro. Publicaţia apare lunar şi cuprinde informaţii de interes general, destinate atât publicului larg, cât şi specialiştilor, în cel de-al 10-lea număr fiind incluse următoarele materiale:

 • Tot ce trebuie să cunoască un salariat despre sancţiunile disciplinare
 • Concediul în Bulgaria. Condiţii de călătorie şi sfaturi utile
 • Vreţi să donaţi sânge? Obligaţii legale de respectat
 • Testamentul la notar
 • Top modificări şi propuneri legislative

  (iunie – iulie 2017)

 • Contestaţia datornicului împotriva executării silite (model)

Legestart Magazine poate fi accesată şi consultată gratuit online în caseta de mai jos (recomandăm modul Full Screen pentru o lectură uşoară, prin apăsarea butonului  [ ] vizibil, în colţul din dreapta-jos, la mutarea cursorului în centrul casetei) sau descărcată în format PDF de AICI.

 

Extrase din numărul 10 Legestart Magazine (iulie 2017)

Tot ce trebuie să cunoască un salariat despre sancțiunile disciplinare

 

“  În primul rând trebuie menționat faptul că, sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

Potrivit art. 248 alin. 1 din Codul muncii, sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt:

 • avertismentul scris;
 • retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
 • reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 • reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 • desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Mai trebuie adăugat și faptul că, în cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabilește un alt regim sancționator, va fi aplicat acesta.”

Testamentul la notar

 

“  Testamentul este actul unilateral, personal şi revocabil prin care o persoană, numită testator, dispune, în una dintre formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viaţă. Testamentul conţine dispoziţii referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum şi la desemnarea directă sau indirectă a legatarului. 

Alături de aceste dispoziţii sau chiar şi în lipsa unor asemenea dispoziţii, testamentul poate să conţină dispoziţii referitoare la partaj, revocarea dispoziţiilor testamentare anterioare, dezmoştenire, numirea de executori testamentari, sarcini impuse legatarilor sau moştenitorilor legali şi alte dispoziţii care produc efecte după decesul testatorului.

În primul rând, testatorul își dictează dispozițiile în fața notarului public. Acesta se îngrijește de scrierea testamentului, pe care apoi îl citește testatorului sau, după caz, îl dă să îl citească, făcând mențiune expresă despre îndeplinirea acestor formalități. Dacă dispunătorul își redactase deja actul de ultimă voință, testamentul autentic îi va fi citit de către notarul public.”

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here