21 Februarie, 2018

Legea zilierilor: obligaţii, amenzi şi domenii de activitate noi şi schimbări privind remuneraţia

După ce a fost modificată spre sfârşitul anului trecut, legea zilierilor (L nr. 52/2011) va fi modificată din nou, potrivit unui act normativ adoptat recent de Parlament.

Noua lege pentru modificarea legii zilierilor a fost adoptată de Camera Deputaţilor (Cameră decizională) în şedinţa din 11 februarie 2014, după ce Senatul a adoptat-o în şedinţa din 11 noiembrie 2013.

Modificări semnificative la obligaţiile beneficiarului

În ceea ce priveşte obligaţiile beneficiarului, în noul act normativ se precizează că remuneraţia poate fi plătită — la sfârşitul fiecărei zile — prin orice mijloc de plată admis de lege. Dar şi că plata se va face cel târziu la sfârşitul săptămânii/perioadei de desfăşurare a activităţii.

Dacă în urma unui eveniment un zilier se va accidenta sau va muri, beneficiarul va fi obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării — dacă evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.

Alte obligaţii modificate sau nou-introduse prevăd că beneficiarul:

- va asigura securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
- va instrui zilierii înainte de începerea activităţii;
- va solicita zilierilor asumarea pe propria răspundere (prin semnătură) că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate;
- va comunica de îndată către ITM-ul pe raza căruia s-a produs orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;
- va înregistra accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii.

Obligaţiile zilierului

Noua lege introduce şi obligaţii pentru zilieri privind securitatea şi sănătatea în muncă. Acestea vor fi:

- să-şi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;
- să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de beneficiar;
- să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
- să nu scoată din funcţiune, modifice, schimbe sau înlăture arbitrar dispozitivele de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;
- să comunice imediat orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate;
- să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate în controale.

Cuantumul remuneraţiei brute orare – prevederi noi

Se schimbă şi prevederile referitoare la cuantumul remuneraţiei brute orare. Acesta nu va putea fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. În prezent, în Legea nr. 52/2011 se specifică faptul că cuantumul nu poate fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră.

Noi domenii în care pot lucra zilierii

Domeniile în care se vor putea presta activităţi cu caracter ocazional se vor schimba destul de mult, acestea urmând să fie:

- agricultură, vânătoare şi servicii anexe (exceptând crescătorii de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă);
- silvicultură (exceptând exploatările forestiere);
- pescuit şi acvacultură;
- colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
- recuperarea materialelor;
- comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii;
- activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
- publicitate;
- activităţi de interpretare artistică – spectacole, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole;
- activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;
- activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice.

Schimbări şi la amenzi

Introducerea acestor prevederi noi impune şi modificarea amenzilor aplicate beneficiarilor.

Prin urmare, amenzile vor fi următoarele:

- încălcarea prevederilor privind cuantumul remuneraţiei brute orare – amendă de 10.000 de lei;

- încălcarea obligaţiilor de la art. 5 alin 2; a celor privind asigurarea de echipamente de protecţie, comunicarea evenimentelor în care au fost implicaţi zilieri, înregistrarea accidentelor de muncă suferite de zilieri; a celor privind înregistrarea zilierilor în Registrul de evidenţă şi înaintarea lunară a extrasului Registrului – amendă de 6000 de lei;

- neplata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilieri – amendă de 20.000 de lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;

- folosirea zilierilor pentru alte activităţi decât cele prevăzute în lege – amendă de la 10.000 la 20.000 de lei;

- nerespectarea dispoziţiilor art. 4 din legeamendă de 6.000 de lei.

Schimbări privind definiţiile unor termeni

Din definiţia beneficiarului de lucrări este scoasă persoana fizică. Prin urmare, beneficiarul va putea fi persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială.

Totodată, este introdusă definiţia activităţilor cu caracter ocazional. Acestea sunt activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental şi care n-au caracter permanent.

Precizări privind cetăţenii străini, instituţiile publice

Legea nr. 52/2011 prevede că zilierii pot fi şi cetăţeni străini. Noul act normativ introduce prevederea conform căreia pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul/reşedinţa în România.

Instituţiile publice nu vor avea calitatea de beneficiari în sensul legii zilierilor. Exceptând serviciile de gospodărie comunală gestionate direct de consiliile locale (sere, spaţii verzi şi grădini zoologice).

Raporturile de muncă

O altă noutate este precizarea că raportul de muncă dintre zilier şi beneficiar se va stabili prin acordul de voinţă al părţilor.

***

Actul normativ va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Notă:
Pentru a intra în vigoare, actul normativ trebuie să fie promulgat prin decret de preşedintele României şi apoi publicat în Monitorul Oficial.

Noua lege de modificare a legii zilierilor poate fi consultată integral AICI (forma pentru promulgare – fişier PDF).
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu