Senatul a adoptat, la sfârșitul săptămânii trecute, proiectul Legii tineretului, prin care autoritățile vor putea acorda facilități materiale și financiare tinerilor. Proiectul de lege, inițiat de Guvern, este acum în dezbatere la Camera Deputaților, pentru votul final.

Proiectul de lege are ca obiect “reglementarea cadrului juridic necesar asigurării elaborării, implementării şi monitorizării politicii de tineret, participării active şi inclusive a tinerilor la viaţa societăţii, în domeniile de interes pentru aceștia, precum şi a cadrului juridic necesar dezvoltării personale şi profesionale a tinerilor conform necesităţii şi aspiraţiilor acestora”.

Toate autoritățile, centrale și locale, unitățile, instituțiile și structurile subordonate publice vor fi obligate să sprijine activitatea de tineret cu resurse materiale, financiare şi informaţionale, astfel că la nivel național, județean și local vor fi create spații  speciale pentru activități de tineret, informare, consiliere, îndrumare și învățare non-formală.

Printre noutăți se numără posibilitatea acordării de facilități în toate domeniile: antreprenoriat, muncă, transport, sănătate.

Cap. IV Facilități acordate tinerilor

Art. 18

(1)    Statul, prin autoritățile administrației publice centrale cu atribuții în domeniul antreprenoriatului, susține dezvoltarea de programe de stimulare antreprenorială accesibile tuturor tinerilor care doresc să înființeze o afacere.

(2)    În vederea cunoașterii drepturilor, libertăților și obligațiilor pe care tinerii le au în societate, autoritățile administrației publice centrale și locale susțin accesul gratuit al acestora la programe de educație civică și juridică.

(4) Statul, în vederea unei mai facile integrări a tinerilor în societate în general și pe piața muncii în special, asigură accesul gratuit al acestora la proiecte și programe care au drept scop formarea unor abilități practice de viață.

(6) Autoritățile administrației publice centrale și locale cu atribuții în domeniul educației și formării facilitează tinerilor accesul la stagiile de practică în cadrul administrației publice centrale și locale în condițiile legii.

(8) Autoritățile administrației publice locale, prin hotărârile organelor sale deliberative, pot acorda facilități, inclusiv financiare tinerior, în vederea utilizării sistemelor de mijloace de transport local“.

Pentru a stimula inițiativele antreprenoriale ale tinerilor, o altă prevedere stabilește că incubatoarele de afaceri vor fi sprijinite de stat.

De asemenea, noua lege mai prevede asigurarea accesului gratuit pentru tinerii cu dizabilități sau tinerii proveniți din centre de plasament ori din familii cu posibilități materiale reduse la învățământ, astfel că aceștia nu vor achita taxe de admitere și școlarizare.

O altă prevedere stabilește că organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret și grupurile informale de tineri pot beneficia de finanțare din fonduri publice pe bază de concursuri pentru proiecte de tineret.

Ziua Națională a Tineretului va fi sărbătorită în fiecare an pe 12 august, prin activități sociale, culturale, artistice, sportive și turistice, organizate de autorități din bugetul destinat exclusiv pentru acestea.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here