Președintele României a sesizat CCR în legătură cu neconstituționalitatea unor prevederi propuse a fi inserate în Legea nr. 31/1990, prin lege aprobată de Parlament. 

Autorul obiecției a formulat critici de neconstituționalitate la Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990.

În forma actuală, textul din Legea societăţilor prevede: „Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, ori pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.”

Actul de sesizare are ca obiect al criticilor de neconstituționalitate dispozițiile Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, care prevăd:

,,Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.” 

Prin hotărârea pronunţată, Curtea redă criticile de natură extrinsecă – forma diferită a textului aprobat de Camera Deputaților, cameră decizională, faţă de forma cu care articolul unic a plecat de la Senat, în calitate de primă cameră sesizată –, precum şi critici de natură intrinsecă, pe fondul problemei ridicată de această modificare.

Nu vom relua aici nici argumentele preşedintelui României, nici considerentele CCR, pe care le puteți consulta în hotărârea pronunţată. Ne mărginim la a semnala hotărârea pronunţată de CCR, prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate.

A existat şi o opinie separată, prin care s-a susţinut că, „în cauză, s-ar fi impus ca sesizarea de neconstituționalitate formulată de Președintele României să fie admisă și să se constate că Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990 supusă controlului de constituționalitate contravine prevederilor art. 61, 75 și 76 din Constituție”, întrucât „[n]constituționalitatea extrinsecă determină neconstituționalitatea legii în ansamblu și face inutilă analiza intrinsecă a textului normativ”.

Decizia nr. 419/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 635 din 31 iulie 2019.

Ai nevoie de Decizia nr. 419/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here