Promovată ca fiind Legea salarizării unitare, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice introduce câteva noutăți la capitolul sporuri și premii. 

LegeStart a publicat mai multe informații despre Legea salarizării unitare/unice pe care le puteți găsi, pe care le puteţi consutla prin accesarea următoarelor materiale:

Capitolul II, secțiunea 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 cunoscută publicului larg drept Legea salarizării unitare precizează clar cum și cu cât vor crește salariile celor plătiți de la bugetul de stat. 

Art. 9 – Salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare
Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare, sporurile și alte drepturi salariale specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și pentru funcțiile de demnitate publică, sunt prevăzute în anexele nr. I-IX.

Art. 10 – Salariile de bază și gradațiile
(1) Salariile de bază sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte și gradații.
(2) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții în anexele nr. I-IX, precum și a personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.
(3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I-VIII pentru funcțiile de execuție sunt la gradația 0.
(4) Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt următoarele:
 • a) gradația 1 – de la 3 ani la 5 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
 • b) gradația 2 – de la 5 ani la 10 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
 • c) gradația 3 – de la 10 ani la 15 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
 • d) gradația 4 – de la 15 ani la 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
 • e) gradația 5 – peste 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.
(5) Gradația obținută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.
(6) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradației deținute.

Art. 11
(1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.
(2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.
(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.
(4) Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.
(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradație a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum și a celorlalte reglementări specifice funcționarilor publici și personalului contractual.

Art. 12 – Modul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare
(1) Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi și anexelor nr. I-IX, astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite.
(2) Începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele nr. I-VIII cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

Art. 13 – Modul de stabilire a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică
(1) Indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică se determină prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.
(2) Perioada în care persoanele prevăzute la alin. (1) au ocupat funcții de demnitate publică constituie vechime în muncă și în specialitate.

AI nevoie de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI
comentarii

 

7 COMENTARII

 1. Buna ziua,
  Referitor la aplicarea Legii 153/2017 de la 1 iulie 2017, lucrez intr-o institutie de cercetare, sporul de vechime a fost inclus prin OG 1/2010 in salariu brut. Salariul brut in februarie 2017 a fost mai mic decat salariul minim brut pe economie, deci mi s-a aplicat salariul minim brut. Intrebare: La 1 iulie 2017 se aplica cele 5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la salariul de baza minim brut?
  Multumesc

 2. ca sa inteleg, la salariul de baza al functionarului public, nu se mai aplica sporul de vechime separat ? .. daca grila de salarizare prefede un salariu de baza indiferent de varsta, nu se poate depasii? . In cadrul aceaasi functii un tanar angajat cu 3-5 ani fata de unul cu 25 de ani nu este nici o diferenta? doar ca se specifica gradatia, care este invers proportionala cu vechimea ca sa se ajunga la aceeasi suma… asta am inteles.

 3. Bună seara!Lucrez în învățământ,iar la 1 septembrie 2018 am trecut la o nouă gradație de vechime, și anume 15-20 ani. Am depus cererea de aprobare de trecere la o nouă tranșă,mi- a fost aprobată,dar mi s-au spus că salariul nu se modifică.
  Cum e posibil așa ceva?
  Dați-mi, vă rog frumos un link unde aș putea găsi procentul de mărire a salariului in funcție de vechime după noua lege.
  Vă mulțumesc anticipat!

 4. Buna ziua, lucrez de 2 ani intr-o primarie, mai exact serviciul impozite si taxe, insa sunt personal contractual. Salariul meu este unul foarte mic, insa primarul spune ca nu se poate majora, insa majoritatea, cu ajutorul secretarei si contabilului, si-au majorat salariul cu toate ca nu au implinit sporul de vechime. Din cate am citit la art. 11 mi s-ar putea mari si mie salariul. Este adevarat sau ma insel? Multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here