Legea nr. 182/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului intră în vigoare la 23 iunie 2022. Aceasta permite, pe lângă remiterea la încasare a cecului de către posesor către banca sa în original, pe suport de hârtie, şi posibilitatea remiterii spre încasare a imaginii cecului, transmisă printr-un canal electronic securizat, cu asigurarea unui nivel ridicat de securitate.

Legea defineşte anumite elemente obligatorii prevăzute pe cec, clarifică rolului fiecăruia dintre participanţi la procesul de plată a cecului şi introduce posibilitatea de retragere de la decontare a unui cec,

Potrivit legii, prezentarea unui cec la plată se poate face în original sau prin trunchiere. Prezentarea la plată a unui cec prin trunchiere produce aceleaşi efecte juridice ca şi prezentarea la plată a cecului original, cu condiţia ca acesta din urmă să fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.

Instituţiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu condiţia ca între ele şi între instituţia de credit a beneficiarului şi beneficiar să existe o convenţie prealabilă în contextul unui aranjament de plată şi de transfer de documente sau o convenţie constând în aderarea lor la un sistem de plăţi, mai prevede proiectul.

Transmiterea către instituţia de credit plătitoare a informaţiilor relevante şi a imaginii cecului, prin trunchiere, trebuie realizată astfel încât să se asigure autenticitatea şi integritatea acestora, prin utilizarea oricăror procedee tehnice admise de lege.

Pentru ca instituţia de credit a beneficiarului să prezinte la plată cecul, beneficiarul, client al său, trebuie să îi transmită fie cecul în original, fie imaginea cecului original, printr-un canal electronic securizat.

Remiterea unui cec la încasare, printr-un canal electronic securizat, poate fi realizată de beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite de instituţiile de credit prin normele şi politicile interne ale acestora.

Transmiterea de către beneficiar a imaginii cecului original în format electronic trebuie realizată prin mijloace şi procedee tehnice care asigură autenticitatea şi integritatea acestuia, conform standardelor de securitate internaţionale sau europene.

Remiterea spre încasare a unui cec printr-un canal electronic securizat produce aceleaşi efecte juridice ca şi remiterea spre încasare a cecului original, pe suport hârtie, cu condiţia ca acesta din urmă să fi fost emis cu respectarea prevederilor legii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here