Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor a fost republicată recent în Monitorul Oficial nr. 220/2014.
Actul normativ se adresează tuturor operatorilor economici care generează deșeuri din activitatea lor, însă și persoanelor fizice, gospodării individuale, din punctul de vedere al colectării selective.
În continuare vom analiza obligațiile principale cu privire la deșeuri în paralel cu sancțiunile contravenționale când nu se respectă obligația legală.

• Obligație: Persoanele juridice, atât  cele care generează deșeuri din activitatea proprie, cât și cele care le colectează, vor încadra fiecare tip de deșeu într-o listă cu structura deșeurilor (periculoase, nepericuloase etc.).

Sancțiune: Contravenția este sancţionată cu amendă de la 20.000 la 40.000 de lei.

• Obligație: Persoanele juridice, atât  cele care generează deșeuri din activitatea proprie, cât și cele care le colectează, sunt obligate să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din activitatea proprie, precum și a deșeurilor ce pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției în scopul determinării metodelor de tratare și eliminare a acestora.

Sancțiune: Lipsa descrierilor este considerată contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 40.000 de lei.

De reținut: Se păstrează în continuare obligația de evidență a deșeurilor conform HG nr. 856/2002.

• Obligație: Persoanele juridice, atât  cele care generează deșeuri din activitatea proprie, cât și cele care le colectează, au obligația valorificării acestora prin reciclare, valorificare energetică, eliminare etc., fără a genera riscuri pentru mediu.

Sancțiune: Nerespectarea obligației este contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 40.000 de lei.

• Obligație: Deținătorii, producătorii și comercianții de deșeuri au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau au posibilitatea să delege către un terț îndeplinirea prevederilor din lege. Aceste persoane trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Sancțiune: Nedesemnarea unei persoane este considerată contravenție și este sancționată cu amendă de la 15.000 la 30.000 de lei.

• Obligație: Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze selectiv pe cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

Notă:
Această obligație este și în seama persoanelor fizice – gospodării individuale.

Sancțiune: Nerespectarea obligației este considerată contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 40.000 de lei pentru persoanele juridice și cu amendă de la 1000 la 2000 de lei pentru persoanele fizice.

• Obligație: La solicitarea autorităților de mediu sau a altor autorități competente în domeniu, operatorii economici au obligația furnizării datelor necesare deținute de aceștia în scopul eliberării de către autorități a unor planuri de gestionare a deșeurilor.

Sancțiune: Nerespectarea obligației este considerată contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 de lei.

• Obligație: Producătorii sau deținătorii de deșeuri, persoane juridice, comercianții sau brokerii de deșeuri au obligația să conducă evidența deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, conform HG nr. 856/2002, și să o transmită anual agenției pentru protecția mediului.

Sancțiune: Nerespectarea obligației este considerată contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 la 30.000 de lei.

Notă: Din cunoștințele noastre, lipsa gestiunii deșeurilor a fost cea mai frecventă contravenție sancționată de autoritățile în domeniu.

• Obligație: Toate entitățile ce desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligate să obțină o autorizație de mediu emisă de autoritățile competente. 

Sancțiune: Lipsa autorizației se sancționează contravențional cu amendă cuprinsă între 20.000 și 40.000 de lei.

De reținut:
1. Și autoritățile publice locale au responsabilitate privind organizarea gestiunii deșeurilor;

2.
Din punctul de vedere al contravențiilor, persoana sancționată poate achita în cel mult 48 ore de la data încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzii;

3.
Împotriva unui proces verbal de contravenție pentru obligații de mediu, persoana interesată poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

——————————(P)——————————
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol:
 Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here