Proiectul de lege privind înființarea schemelor de pensii ocupaționale si ale fondurilor de pensii ocupaționale, inclusiv aspectele legate de administrarea acestora, aprobat la începutul lunii august de Guvern, a fost pus în dezbatere la Senat, prima cameră decizională.

Pensiile ocupaționale vor fi obligatorii pentru angajatori, dar reprezintă o sursă suplimentară de venit, distinctă de tipurile de pensii obișnuite, acordate în țara noastră. Mai exact, proiectul transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP).

Beneficiile vor fi acordate de angajatori, pe baza economiilor făcute de angajați, astfel că noul sistem se poate traduce printr-un pilon de pensii impus prin reguli stricte de supraveghere, scopul fiind acela ca viitorii pensionari să economisească mai mult atunci când sunt în câmpul muncii, pentru acordarea ulterioară a unui nivel suplimentar de securitate.

Angajatorii ar putea stabili cuantumuri diferențiate de contribuție pentru salariați, în funcție de vechime, funcție sau drepturi salariale. Schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care doreşte şi are capacitatea financiară să ofere angajaţilor săi astfel de beneficii, iar constituirea unui fond de pensii ocupaţionale aparţine exclusiv unui administrator autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Conform Ministerului Muncii, inițiatorul legii despre care LEGESTART a scris aici, dacă un angajator decide să stabilească o schemă de pensii ocupaţionale, el este obligat să ofere informaţii despre aceasta tuturor angajaţilor săi şi poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru lucrători pe criterii de vechime, funcţie sau drepturi salariale. Totodată, pensia ocupaţională este facultativă, ceea ce înseamnă că încheierea unor relaţii contractuale între o persoană şi un angajator nu poate fi condiţionată de obligarea persoanei respective să contribuie în nume propriu la un fond de pensii ocupaţionale.

Art. 45 – Elementele constitutive ale schemei de pensii ocupaționale

(1)    Schema de pensii ocupațională trebuie să conțină următoarele:

a)      Tipul schemei de pensii ocupaționale

b)      Cuantumul și periodicitatea contribuțiilor

c)       Informații privind proporțiile de împărțire a contribuțiilor între angajator și angajat, după caz

d)      Metode prin care se pot efectua plăți ale drepturilor participanților, precum și frecvența, durata și modificarea acestor plăți

e)      Modalitatea de schimbare a cuantumului contribuțiilor

f)       Garanțiile oferite, după caz

g)      Informații referitoare la vesting, după caz

h)      Condițiile de acordare a contravalorii activului personal în caz de invaliditate, deces și deschiderea dreptului la pensie.

În ceea ce priveşte activitatea administratorului fondului de pensii ocupaţionale, actul normativ aprobat stabileşte că acesta are obligaţii de informare către angajator şi participanţii la fond, dar şi obligaţii de raportare către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). În acelaşi timp, administratorul este cel care reprezintă fondul în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti.

Proiectul de lege prevede că participantul la un fond de pensii ocupaţionale poate fi orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaţionale. De asemenea, la un fond de pensii ocupaţionale pot participa angajaţii unuia sau ai mai multor angajatori, dar și persoanele care realizează venituri din activități independente și care nu se află în sistemul de asigurări de sănătate.

Contribuţiile angajatorului şi ale angajatului se datorează, se colectează şi se virează de către angajator, iar cele ale persoanelor care obţin venituri din activităţi independente sunt virate direct de către acestea.

Art. 85 – (3) Contribuția proprie a unui participant poate fi de maximum o treime din veniturile sale salariale brute lunare sau din veniturile asimilate acestora, fără a depăși, împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea, jumătate din salariile nete lunare, respective din veniturile asimilate.

Participanţii vor putea să-şi transfere valoarea activului personal de la un fond/fonduri la un alt fond de pensii ocupaţionale sau facultative, fără penalităţi, prin crearea mecanismelor de evidenţă pe conturi individuale. Tot fără penalități se poate înceta contribuția la fondul de pensii ocupaționale, urmând ca beneficiarul doar să înștiințeze reprezentanții fondului.

De asemenea, o persoană poate participa la mai multe fonduri şi le poate cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie, iar interesele participanţilor şi ale beneficiarilor vor fi protejate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, inclusiv într-un stat membru UE.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here