Legea nr. 175/2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix este vigoare de la 13 iunie 2022 care prevede că persoanele fizice au dreptul de a li se asigura, în măsura în care este rezonabil, accesul la cel puţin un serviciu funcţional de internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la punct fix.

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării se definesc caracteristicile serviciului de acces funcţional la internet în bandă largă.

Prin decizie a Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, se stabilesc criteriile de rezonabilitate pentru furnizarea accesului prevăzut, având în vedere, după caz, costurile de instalare a serviciului, poziţionarea faţă de o cale de comunicaţie terestră, condiţiile geografice deosebite, situaţia locativă a persoanelor fizice sau altele asemenea.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia ca, în limita competenţelor lor, să asigure accesul la serviciile prevăzute, în zonele unde nu există acces la internet, fără a afecta în mod semnificativ condiţiile concurenţiale din piaţa de comunicaţii electronice de la nivel naţional sau local.

Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale competente pot în special:

a) să stabilească şi să aplice, în mod nediscriminatoriu, proceduri pentru emiterea cu prioritate şi celeritate a autorizaţiilor de construire a reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură fizică destinată instalării unor astfel de reţele;

b)  să stabilească accesul gratuit, în mod nediscriminatoriu, pe proprietatea publică sau privată pe care o deţin ori pe care o au în administrare în vederea instalării de reţele publice de comunicaţii electronice ori de elemente de infrastructură fizică destinată instalării unor astfel de reţele;

c) să prevadă obligaţia acestuia de a acorda, în mod gratuit şi nediscriminatoriu, acces la bunurile ce compun sistemul de utilităţi publice aferent serviciului comunitar de utilitate publică respectiv, în vederea instalării de reţele publice de comunicaţii electronice ori de elemente de infrastructură fizică destinată instalării unor astfel de reţele.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale competente pot să atragă finanţare publică sau privată pentru implementarea unor proiecte, precum:

a) construirea de elemente de infrastructură fizică destinate instalării de reţele publice de comunicaţii electronice în măsură să furnizeze serviciile prevăzute, la care să acorde acces în conformitate cu cadrul legal naţional aplicabil, gratuit sau contra cost, furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice;

b) acordarea de ajutoare de stat.

Ajutoarele de stat se acordă pentru următoarele costuri eligibile:

a) costurile de investiţie pentru dezvoltarea unei infrastructuri pasive de bandă largă;

b) costurile de investiţie ale lucrărilor de geniu civil legate de infrastructura de bandă largă;

c) costurile de investiţie pentru dezvoltarea reţelelor de acces de generaţie următoare.

Condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice la elemente de infrastructură fizică destinată instalării reţelelor publice de comunicaţii electronice construite în localităţile în care utilizatorii finali persoane fizice nu au acces la un serviciu de internet în bandă largă la punct fix nu se supun aprobării ANCOM.

Titularii dreptului de administrare ori, după caz, titularii dreptului de concesiune, de închiriere sau de folosinţă cu titlu gratuit ori, în absenţa acestora, autorităţile administraţiei publice care, în numele statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, exercită dreptul de proprietate asupra elementelor de infrastructură fizică prevăzute acordă acces la aceste elemente de infrastructură fizică, în condiţii obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii, în limita capacităţii disponibile, furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării unor elemente ale reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Tarifele percepute furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pentru accesul la elementele de infrastructură fizică  nu vor depăşi tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces la imobilele proprietate publică, stabilite potrivit art. 6 din Legea nr. 159/2016.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here