Președintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind exonerarea clientilor bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentand prima de stat si accesorii.

Șeful statului susține că actul normativ trebuie reanalizat de Legislativ astfel încât intervențiile legislative să fie clare și previzibile, în acord atât cu regulile și principiile constituționale, cât și cu jurisprudența instanței constituționale.

Potrivit comunicatului de presă transmis de Administrația Prezidențială:

Legea privind exonerarea clienților băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând prima de stat si accesorii are ca obiect de reglementare exonerarea clienților băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ de la rambursarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a sumelor reprezentând prima de stat datorate ca urmare a constatărilor Curții de Conturi prin deciziile emise în anul 2015, precum și a accesoriilor aferente.

Totodată, legea exonerează de la plată și impozitul pe venit, contribuțiile sociale și obligațiile fiscale accesorii sumelor prevăzute la alin. (1), consecința constatării Curții de Conturi. Impozitul pe venit, contribuțiile sociale și alte sume derivând din obligații fiscale accesorii sumelor prevăzute la alin. (1) încasate până la data intrarii în vigoare a legii nu se restituie.

Însă, prin raportare la obiectul de reglementare si la continutul normativ al legii, considerăm că legea transmisă la promulgare trebuie sa fie reanalizată de Parlament, astfel încât intervențiile legislative să fie clare și previzibile, în acord atât cu regulile și principiile constituționale, cât și cu si jurisprudența instanței constituționale. Din aceasta perspectivă, considerăm că pentru o stabilire cât mai clară a sferei de reglementare a legii si pentru asigurarea clarității și previzibilității normei este necesară clarificarea sintagmei „deciziile emise în anul 2015″ din cuprinsul art. 1 din lege. O astfel de soluție legislativă trebuie sa se întemeieze pe criterii obiective si raționale, astfel încât să fie prevăzute în mod clar atât sfera beneficiarilor săi, cât și cea a autorităților cărora le revine aplicarea deciziile vizate de legiuitor.

De asemenea, se spune în argumentare, este necesară reexaminarea dispozițiilor art. 2 din lege, în sensul că:

a) orice persoană fizică, indiferent de vârstă, poate încheia contracte de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire si creditare în domeniul locativ si poate beneficia de prima de stat dacă îndeplinește celelalte condiții expres prevăzute de lege în ceea ce privește acordarea acesteia;

b) clienții care au încheiat un contract de economisire-creditare cu o durată de peste 5 ani, pot beneficia de prima de stat fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ dacă până la împlinirea duratei minime de economisire nu au existat retrageri totale sau parțiale din soldul economisit”.

Astfel, se apreciază că sintagma „orice persoană fizică, indiferent de vârstă poate încheia contracte de economisire – creditare” din cuprinsul art. 2 din lege trebuie sa fie corelată si cu dispozitiile art. 37 – 48 din Codul civil referitoare la capacitatea de exercițiu.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here