Proiectul Legii prevenţiei a fost pus în dezbatere publică de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în document fiind inclusă o listă de 333 de contravenţii ce vor intra sub incidenţa actului normativ. Mai exact, în situaţia săvârşirii acestora, firmele vor primi mai întâi un avertisment şi un plan de remediere din partea instituţiilor de control.

Astfel, conform propunerii, în cazul săvârșirii uneia dintre cele 333 de contravenții, la prima constatare, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere. În această situație, nu se aplică sancțiuni complementare (amenzi).

Agentul constatator NU întocmește un plan de remediere, în următoarele situații:

 • în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;
 • în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă;
 • în cazul în care, la reluarea controlului, agentul constatator s-ar afla în situația de a constata și sancționa aceeași faptă.

Contribuabilii vor avea la dispoziţie un termen de remediere de maxim 90 de zile calendaristice, stabilit de comun acord de către agentul constatator împreună cu contravenientul,  pentru faptele constatate. În această perioadă de timp, contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii obligațiilor legale. Termenul de remediere nu poate fi modificat;.

ATENŢIE! Măsura se aplică doar în cazul faptelor de natură contravenţională, nu şi în cazul celor de natură penală.

Exemple de contravenţii sancţionate doar cu avertisment la prima constatare

Vă prezentăm în continuare câteva dintre cele 333 de contravenţii care intră sub incidenţa Legii prevenţiei şi pentru care firmele vor fi mai întâi sancţionate doar cu avertisment:

 • fapta angajatorului de a nu elibera salariatului documentul care atestă activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate (amendă de la 300 lei la 1.000 lei);
 • fapta angajatorului de a nu înregistra demisia salariatului (amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei);
 • discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă (amendă de la 3.000 lei la 100.000 lei);
 • fapta angajatorului de a nu anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în cazul încadrării în muncă a beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj (amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei);
 • organizarea de activităţi permanente sau temporare în spaţii publice cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, cu aglomerări de persoane, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice (amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei);
 • nedeclararea de către operatorii economici la organele fiscale, înainte de aplicare, a adaosurilor comerciale şi a celor de comision (amendă de la 500 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane juridice);
 • utilizarea unei opere care conţine un portret fără consimţământul persoanei reprezentate (amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei);
 • depunerea peste termen (amendă de la 70 lei la 279 lei) sau nedepunerea declaraţiilor de impunere (amendă de la 279 lei la 696 lei) ;
 • nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni (amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru contribuabilii mijlocii/mari şi amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice).

Proiectul Legii prevenţiei cu lista contravenţiilor poate fi descărcat în format PDF de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here