A fost promulgată legea privind activitatea de pescuit, care reglementează protecția, conservarea, repopularea, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii din habitatele naturale ale României și din apele sub jurisdicția națională. Legea include și comercializarea produselor pescuite de nave sub pavilion român sau străin pe teritoriul României.

Conform actului normativ, sunt considerate habitate acvatice naturale:

  • Dunărea teritorială, Delta şi lunca inundabilă a Dunării;
  • Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, complexul lagunar Razelm-Sinoe şi lacurile litorale;
  • pârâiele, râurile şi lacurile de munte, colinare, de şes şi zonele lor inundabile, precum şi braţele moarte ale râurilor;
  • bălţile şi lacurile naturale lipsite de instalaţii hidrotehnice pentru alimentarea, reţinerea şi evacuarea apei;
  • lacurile de acumulare, inclusiv zonele lor inundabile la viituri;
  • reţeaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigaţie şi hidroenergetice şi ramificaţiile acestora;
  • apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă a României.

Politica de pescuit este coordonată de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. Prin ordin comun al ministrului Agriculturii și ministrului Mediului, se stabilesc perioadele și zonele de prohibiție și protecție. În cazul apelor care constituie frontieră de stat, regulile se stabilesc în concordanță cu convențiile internaționale.

De asemenea, legea interzice pescuitul comercial sau recreativ în anumite zone:

  • La 500 m aval de baraje;
  • În canalele magistrale de irigații și hidroenergetice mai înguste de 300 m;
  • Pe cursul Dunării la mai puțin de 50 m de mal, exceptând Delta Dunării și gurile de vărsare în Marea Neagră.

Se înființează Comitetul Consultativ Național pentru Sectorul Pescăresc, care va avea autoritate științifică în domeniul piscicol și va include reprezentanți din instituții publice și private. În plus, este creat Fondul pentru Dezvoltarea Sectorului Pescăresc, gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), finanțat prin taxe pentru avize, licențe și permise, și destinat programelor de dezvoltare și repopulare a sectorului.

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură va gestiona sistemul de sancțiuni pentru încălcări grave. Legea reglementează și pescuitul recreativ, științific și politica sectorului de pescuit, precum și organizarea pieței produselor pescărești.

Vezi aici Legea nr. 176/2024

Vez aici alte articole despre pescuit

lege6.ro
lege6.ro

După trei decenii de experiență în dezvoltarea soluțiilor juridice, Indaco Systems prezintă lege6.ro, o nouă platformă guvernată de AI, care se auto-îmbunătățește zilnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here