Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află o propunere legislativă privind modificarea Legii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, nr. 241/2005.

Potrivit expunerii de motive, Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, nr. 241/2005, se vrea a fi modificată pentru „a creşte în mod semnificativ numărul pedepselor cu închisoarea pentru infracţiunile de evaziune fiscală în vederea asigurării eficienţei rolului preventiv – educativ al normelor de incriminare”.

Potrivit proiectului de act normativ, articolul 3 se va modifica şi va avea următorul cuprins: ”Art.3 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control”.

De asemenea, în proiectul de Lege, se precizează că, în cazul în care o persoană refuză în mod nejustificat să prezinte organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, atunci persoana riscă să primească închisoare de la un an la şase ani, fapta fiind considerată infracţiune.

În acelaşi timp, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la şase ani împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării  verificărilor financiare, fiscale sau vamale.

Totodată, constituie infracţiune reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. Fapta se pedepseşte cu închisoare de la un an la şase ani.

În proiectul de act normativ, se precizează că alineatul (2) al articolului 9 se va modifica şi va avea următorul cuprins:

„ (2) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 5 ani”.

Nu în ultimul rând, alineatul (3) al articolului 9 se va modifica. Astfel, dacă prin faptele prevăzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă  a pedepsei prevăzută de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 7 ani.

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise până la data de 01.04.2012.

Sursa: Senatul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here