Legea nr. 268/2021 pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative publicată recent în Monitorul Oficial va intra în vigoare de la 10 decembrie 2021.

Astfel, se înfiinţează, potrivit legii, Autoritatea Vamală Română, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul vamal, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor şi finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor, ca efect al reorganizării prin divizare parţială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Pentru creanţele fiscale aflate în administrarea sa potrivit legii, Autoritatea Vamală Română îndeplineşte competenţele de organ fiscal central în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Autoritatea preia de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia activitatea, posturile şi personalul structurilor vamale, respectiv Direcţia Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de frontieră din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Autoritatea este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanţelor, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanţelor.

Preşedintele Autorităţii are calitatea de ordonator terţiar de credite şi poate delega această calitate în condiţiile stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.

Autoritatea elaborează reglementările vamale care sunt în competenţa României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, asigură administrarea impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplică politica şi legislaţia vamală, respectiv fiscală, în domeniul supravegherii produselor accizabile, exercită atribuţiile de autoritate vamală şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda vamală şi fiscală, precum şi a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

Principalele obiective ale Autorităţii sunt:

a)protejarea intereselor financiare ale României, ale Uniunii Europene şi ale statelor membre ale acesteia;

b)punerea în aplicare a politicii comerciale comune şi a celorlalte politici ale Uniunii cu impact asupra comerţului;

c)protejarea României şi a Uniunii Europene de comerţul inechitabil şi ilegal şi încurajarea activităţilor economice legitime;

d)garantarea securităţii şi siguranţei României, a Uniunii Europene şi a rezidenţilor acestora, protecţia mediului, în cooperare strânsă cu alte autorităţi, dacă este cazul;

e)menţinerea unui echilibru adecvat între controalele vamale şi facilitarea comerţului legitim.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here