27 Ianuarie, 2020

Legea pensiilor. Noi prevederi neconstituționale

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale-CCR (www.ccr.ro) în data de 13.03.2019, „Curtea Constituţională, în cadrul controlului anterior promulgării … cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate și a constatat că dispoziţiile art. 25 alin. (1) şi art. 63 lit. a) şi b) din Legea privind sistemul public de pensii sunt neconstituţionale. 

De asemenea, trebuie adăugat că CCR, în aceeași ședință, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituționalitate şi a constatat că sintagma „cu valabilitate permanentă” cuprinsă în art. 52 cu referire la lit. a) din Legea privind sistemul public de pensii este constituţională în raport cu criticile formulate. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului și prim-ministrului. 

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții CCR vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 13.03.2019 mai sus amintită? 

În condiţiile declarării ca neconstituţională a prevederilor art. 25 alin.(1) şi art. 63 lit. a) şi b) din Legea privind sistemul public de pensii – în cadrul controlului anterior promulgării, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii respectivei excepţii de neconstituţionalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din Constituţie: „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.” 

Concluzionând, ce trebuie să înţeleagă cititorul urmare a pronunţării Deciziei respective? 

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Așadar, fiind în prezența controlului CCR exercitat anterior promulgării modificărilor la Legea privind sistemul public de pensii, control care a statuat că dispoziţiile art. 25 alin. (1) şi art.63 lit. a) şi b) din Legea privind sistemul public de pensii sunt neconstituţionale, aceasta înseamnă că modificările respective constatate de CCR ca neconstituţionale trebuie regândite de către legiuitor. În ceea ce privește modificarea referitoare la sintagma „cu valabilitate permanentă” cuprinsă în art. 52 cu referire la lit. a) din Legea privind sistemul public de pensii, modificarea respectivă fiind declarată constituțională, aceasta înseamnă că modificarea respectivă poate rămâne în forma modificată a Legii privind sistemul public de pensii.

 

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu