Legea nr. 97/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 506 din 08.07.2014 (M.Of. nr. 506/2014).
În vigoare din 11.07.2014
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri”
2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Prin program se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată.”
3. La articolul 2, partea introductivă şi litera a) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 2.
(1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, întreprinzătorul debutant în afaceri, beneficiar al programului, este persoana fizică majoră care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu;”.
4. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.
5. La articolul 4, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) să notifice în scris cu privire la înfiinţare oficiului teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă;
b) să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin 2 salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute la art. 5 lit. a) şi/sau b) până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri;”.
Legea nr. 97/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here