Legea nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate, publicată în Monitorul Oficial nr. 347 din 6 mai 2015 (M.Of. nr. 347/2016).

În vigoare de la 05.06.2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1.

Statul român are obligaţia de a lua măsuri menite să asigure o bună reprezentativitate a românilor din afara graniţelor ţării la nivel de comunitate şi de a asigura coeziunea în cadrul acestora.

Art. 2.

(1) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, statul român asigură înfiinţarea unor centre comunitare româneşti în fiecare stat în care sunt înregistraţi la misiunile diplomatice ale României cel puţin 5.000 de cetăţeni români.

(2) Înfiinţarea centrelor comunitare româneşti se face în baza unei solicitări adresate Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, semnată de cel puţin o treime din cetăţenii români înregistraţi la misiunile diplomatice ale României din statul respectiv.

(3) Calitatea de membru al unui centru comunitar românesc se dobândeşte prin cerere adresată conducerii centrului comunitar românesc, cu condiţia înregistrării prealabile la misiunile diplomatice ale României din statul respectiv.

Art. 3.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, este responsabil pentru înfiinţarea centrelor comunitare româneşti.

Art. 4.

Statul român, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pune la dispoziţia fiecărui centru comunitar românesc un sediu în care să îşi desfăşoare activitatea.

Art. 5.

(1) Centrele comunitare româneşti nu au personalitate juridică şi funcţionează în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Centrele comunitare româneşti au drept scop asigurarea coeziunii comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, reprezentativitatea acestora, organizarea de proiecte şi programe cu caracter cultural, educativ şi artistic în scopul promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice.

Art. 6.

(1) Structura organizatorică, regulamentul de organizare şi funcţionare, numărul de posturi, rolul şi atribuţiile, precum şi categoriile de personal ale centrelor comunitare româneşti se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Centrele comunitare româneşti beneficiază de sprijin financiar sau material pentru:

a) desfăşurarea acţiunilor, proiectelor şi programelor iniţiate;

b) achiziţionarea de manuale, cărţi de specialitate, cărţi de lectură sau alte publicaţii în limba română;

c) desfăşurarea unor cursuri educaţionale în limba română;

d) organizarea unor evenimente care au ca scop celebrarea principalelor evenimente naţionale sau religioase;

e) organizarea unor ateliere cu caracter artistic, religios sau sportiv.

(3) Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni stabileşte la începutul fiecărui an bugetar cuantumul sprijinului financiar şi suma ce se alocă lunar fiecărui centru comunitar românesc pentru fiecare categorie de cheltuieli.

(4) Centrele comunitare româneşti se finanţează din următoarele surse:

a) bugetul Ministerului Afacerilor Externe;

b) donaţii, sponsorizări sau orice alte surse legal constituite.

Art. 7.

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8.

Guvernul României stabileşte normele metodologice de aplicare a prezentei legi în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

P. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache

Preşedintele Senatului, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

Bucureşti, 3 mai 2016.

Nr. 86. 

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here