Legea nr. 37/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255 din 08.04.2014 (M.Of. nr. 255/2014).
În vigoare de la 11.04.2014
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic.
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1.
 La articolul 3 alineatul (1)litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri, precum şi a celor destinate transportului preşcolarilor şi elevilor;”.

2.
 La articolul 8, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
b1) transferate cu titlu gratuit de la autorităţi sau instituţii publice altor autorităţi sau instituţii publice;”.

3.
 La articolul 15alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 15.
(1) În vederea stimulării achiziţionării de vehicule noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care achiziţionează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziţionat, denumit în continuare ecotichet.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 7 aprilie 2014.
Nr. 37.
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here