18 Iulie, 2018

Legea nr. 30/2014 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

Legea nr. 30/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 255 din 08.04.2014 (M.Of. nr. 255/2014).

În vigoare de la 11.04.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.
 La articolul 21, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:
La cerere, personalul militar încadrat în gradul III de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară, în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi menţinut sau rechemat în activitate în funcţii militare ori încadrat în funcţii civile fără examen sau concurs, în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei.”

2.
 La articolul 25, după alineatul 1 se introduc trei noi alineate, alineatele 2-4, cu următorul cuprins:
Copiii personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pot fi înmatriculaţi, la cerere, fără examen, în instituţiile de învăţământ ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă îndeplinesc condiţiile legale.
Copiii aflaţi în întreţinerea personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi soţul ori soţia acestuia pot fi numiţi în funcţii militare sau încadraţi în funcţiile civile, fără examen ori concurs, în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă îndeplinesc condiţiile legale.
Prin ordin al conducătorului instituţiei se stabilesc condiţiile şi procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol.”

3.
 La articolul 85 alineatul 1literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:
b) sunt clasaţi «inapt pentru serviciul militar» de către comisiile de expertiză medico-militară, cu excepţia situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în condiţiile art. 21 alin. 4;
c) sunt clasaţi «apt limitat» de către comisiile de expertiză medico-militară, cu excepţia situaţiei în care a intervenit menţinerea în activitate în condiţiile art. 21 alin. 4;”.

Legea nr. 30/2014 este accesibilă integral în Lege5 Online – serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: StockVault.net

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu