Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1269 din 21 decembrie 2020. Veniturile din pensii sunt reglementate de art. 99 – 102 din Codul fiscal.

Legea nr. 296/2020 tratează acordarea plafonului de venit neimpozabil în cazul veniturilor din pensii private.

Vechea reglementare:  Nota de fundamentare a legiuitorului arată că: ,,12. În prezent, în Codul fiscal, în cadrul veniturilor din pensii, nu există prevedere expresă în ceea ce privește numărul plafoanelor de venit neimpozabil ce se acordă pentru stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plăți eșalonate în rate, în conformitate cu prevederile legislației privind fondurile de pensii administrate privat și ale legislației privind fondurile de pensii facultative. Nu există prevederi exprese nici pentru acordarea plafonului de venit neimpozabil în cazul veniturilor din pensii primite de moștenitorii legali ai participanților la fondurile de pensii private.,,

Noua reglementare:  Nota de fundamentare a legiuitorului arată că: ,,12. În cadrul veniturilor din pensii se propune acordarea plafonului de venit neimpozabil stabilit potrivit Codului fiscal pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii plătite în conformitate cu prevederile legislației privind fondurile de pensii administrate privat și ale legislației privind fondurile de pensii facultative. Clarificarea acordării plafonului de venit neimpozabil în cazul veniturilor din pensii primite de moștenitorii legali ai participanților la fondurile de pensii private, în sensul că plafonul de venit neimpozabil, se acordă pentru fiecare drept de pensie, indiferent dacă acestea sunt acordate de la același fond de pensie.,,

Legea nr. 296/2020:  ,, 63. La articolul 100, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:   

“(3) La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plăţi eşalonate în rate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, plafonul de venit neimpozabil stabilit potrivit alin. (1) se acordă pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii.  

(4) La stabilirea venitului impozabil aferent drepturilor primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de către moştenitorii legali ai participanţilor la fonduri de pensii, plafonul de venit neimpozabil stabilit potrivit alin. (1) se acordă pentru fiecare drept de pensie, indiferent dacă acestea sunt acordate de la acelaşi fond de pensie.”,,

Noua prevedere intră în vigoare de la 24 decembrie 2020.

Surse:

  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
  • Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  • Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
  • cdep.ro
  • senat.ro

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here