Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial nr. 866 din 19 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 866/2015).

În vigoare de la 22.11.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta lege reglementează exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

Art. 2.

În sensul prezentei legi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) alegător – cetăţeanul român cu drept de vot, având domiciliul sau reşedinţa în străinătate, conform legii;

b) exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă – alternativă echivalentă la exercitarea dreptului de vot prin prezenţa la secţia de votare, în care se utilizează serviciile poştale.

Art. 3.

(1) Dreptul de vot poate fi exercitat prin corespondenţă numai cu respectarea caracterului egal, secret, direct şi liber exprimat al votului, conform legii.

(2) Alegătorul îşi poate exercita dreptul de vot prin corespondenţă o singură dată, la fiecare scrutin, sub sancţiunea legii penale.

(3) Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, prevăzute la art. 10 alin. (1), nu îşi poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secţiei de votare.

(4) Dacă alegătorul care a solicitat dreptul de vot prin corespondenţă constată că cererea nu fost înregistrată în Registrul electoral, poate transmite o altă cerere în termenul prevăzut la art. 4 alin. (4).

(5) Alegătorul are obligaţia, sub sancţiunea legii penale, de a respecta caracterul secret al votului, divulgarea opţiunii de vot exprimate prin corespondenţă către alte persoane fiind interzisă.

(6) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă este personală. Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă în numele sau în locul altui alegător este interzisă, sub sancţiunea legii penale.

(7) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă se face numai în baza liberului consimţământ al alegătorului.

(8) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă este gratuită, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II

Înregistrarea alegătorilor care votează prin corespondenţă

Art. 4.

(1) Alegătorul cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor, trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă, în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, depuse personal sau transmise prin poştă către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reşedinţă, la care anexează o copie a paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine, conform art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, în cazul cetăţenilor români cu reşedinţa în străinătate.

(2) Modelul cererii prevăzute la alin. (1) este stabilit prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) conţine următoarele elemente obligatorii:

a) numele şi prenumele, precum şi numele anterior căsătoriei;

b) codul numeric personal;

c) toate elementele de identificare a adresei de domiciliu sau reşedinţă, după caz;

d) codul poştal al adresei de domiciliu sau reşedinţă, după caz;

e) adresa de e-mail;

f) data;

g) semnătura olografă a solicitantului.

(4) Perioada de înscriere în Registrul electoral al alegătorului cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă la alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor este cea prevăzută la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015.

(5) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) trebuie să fie valabile, conform legii.

(6) Înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă nu este condiţionată de înscrierea anterioară în Registrul electoral, prevăzută la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here