Legea nr. 285/2015 pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole, publicată în Monitorul Oficial nr. 874 din 23 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 874/2015).

În vigoare de la 26.11.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 12 martie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” e) producţia standard totală – reprezintă valoarea standard a producţiei brute (SO), determinată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.242/2008.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 3.

(1) În funcţie de dimensiunea economică, fermele şi exploataţiile agricole se clasifică şi se definesc după cum urmează:

a) fermă de subzistenţă – exploataţie agricolă având dimensiunea economică sub 1.999 SO;

b) fermă de semisubzistenţă – exploataţie agricolă având dimensiunea economică între 2.000-7.999 SO;

c) fermă mică – exploataţie agricolă având dimensiunea economică între 8.000-11.999 SO;

d) fermă de dimensiune medie – exploataţie agricolă având dimensiunea economică între 12.000-250.000 SO;

e) fermă mare –exploataţie agricolă având dimensiunea economică peste 250.000 SO.”

3. Articolul 4 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu-Ştefan Zgonea

Preşedintele Senatului, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

Bucureşti, 19 noiembrie 2015.

Nr. 285.

Ai nevoie de egea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here