Legea nr. 243/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial nr. 793 din 26 octombrie 2015 (M.Of. nr. 793/2015).

În vigoare de la 29.10.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 281, cu următorul cuprins:

” 281. oficial pentru recoltarea probelor de sânge – ofiţer de control doping autorizat care are şi calificare medicală pentru efectuarea puncţiei venoase, obţinută potrivit prevederilor legale;”.

2. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 41.

(1) Laboratorul de control doping este persoană juridică de drept public, independentă din punct de vedere analitic şi operaţional faţă de Agenţie şi orice structură sportivă.

(2) Organizarea, funcţionarea şi finanţarea Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

3. La articolul 6, punctele 3, 4 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” 3. răspunde de efectuarea testărilor doping şi asigură gestionarea rezultatelor şi a procedurii de audiere;

4. elaborează şi actualizează planul de distribuire a testărilor doping, în conformitate cu prevederile Codului Mondial Anti-Doping şi ale Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii;

. . . . . . . . . .

17. asigură organizarea şi funcţionarea comisiilor prevăzute la art. 12 alin. (1);”.

4. La articolul 6, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 29 şi 30, cu următorul cuprins:

” 29. dă publicităţii, anual, raportul statistic referitor la activităţile de control doping întreprinse, copia acestuia fiind comunicată Agenţiei Mondiale Anti-Doping;

30. colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu privire la sportiv şi alte persoane, atunci când este necesar şi aplicabil în desfăşurarea activităţilor anti-doping, în conformitate cu Codul Mondial Anti-Doping şi legislaţia naţională în vigoare.”

[Continuare…]

Ai nevoie de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here