Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial nr. 518 din 13 iulie 2015 (M.Of. nr. 518/2015).

În vigoare de la 16.07.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 26, litera c) va avea următorul cuprins:

” c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor;”.

2. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

” Art. 28.

(1) Persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, deţinători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite potrivit prevederilor alin. (1).”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu-Ştefan Zgonea

Preşedintele Senatului, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

Bucureşti, 7 iulie 2015.

Nr. 193.

Ai nevoie de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

  1. ” c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor;”
    Nseamna scutire de la plata taxei de prima inmatriculare?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here