Legea nr. 191/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 494 din 6 iulie 2015 (M.Of. nr. 494/2015).

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 15 octombrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, prima liniuţă a literei c) şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” – tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic;

. . . . . . . . . .

d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD – înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia;”.

2. La articolul 2, litera i) se abrogă.

3. La articolul 3, alineatele (4), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” (4) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială direct în contul PAID în conformitate cu dispoziţiile legale.

. . . . . . . . . .

(7) Nu intră sub incidenţa prezentei legi anexele, dependinţele, dotările şi utilităţile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinţa asigurată şi nici bunurile din interiorul locuinţei.

(8) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD.”

4. La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

” (9) Societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative pentru o locuinţă care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.”

5. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 7.

(1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă, fie în mod direct între PAID şi proprietarul locuinţei, fie prin mijlocirea societăţilor de asigurare- reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:”.

[Continuare…]

Ai nevoie de Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. As dori sa stiu daca art 3 alineatul 9,se aplica si in cazul politelor facultative facute in 2013,pt ca am fost sunata de asigurator care mi-a spus ca trebuie sa fac si o polita obligatorie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here