Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, publicată în Monitorul Oficial nr. 922 din 18 decembrie 2014 (M.Of. nr. 922/2014).

În vigoare de la 21.12.2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Prezenta lege reglementează exercitarea profesiei de bonă în scopul asigurării serviciilor specializate de îngrijire şi supraveghere a copilului.

Art. 2.

Exercitarea profesiei de bonă se realizează conform următoarelor principii:

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

c) primordialitatea responsabilităţii reprezentantului legal al copilului cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;

d) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;

e) respectarea demnităţii copilului;

f) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate.

Art. 3.

Beneficiarul serviciilor de îngrijire şi supraveghere oferite de bonă este copilul care necesită supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei.

Art. 4.

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) bonă – persoana fizică, cetăţean român sau străin, cu domiciliul ori reşedinţa legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfăşoare servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului;

b) copil – persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi care nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, potrivit legii;

c) domiciliul/reşedinţa copilului – locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta locuieşte în mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declară că îşi are locuinţa principală/secundară;

d) domiciliul/reşedinţa bonei – locul unde aceasta declară că îşi are locuinţa principală/secundară conform Codului civil;

e) servicii de îngrijire şi supraveghere a copilului – servicii instructiv-educative prin care se asigură îngrijirea, creşterea, protecţia, educaţia şi învăţarea copilului, folosind metode variate şi alternative de educare şi asistare a copilului.

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de bonă

Art. 5.

(1) Poate exercita profesia de bonă orice persoană fizică dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este cetăţean român sau străin cu domiciliul/reşedinţa, de regulă, în aceeaşi localitate cu domiciliul/reşedinţa copilului;

b) este cetăţean străin cu drept de muncă în România şi posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;

c) are capacitate deplină de exerciţiu, în condiţiile legii;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;

e) este aptă din punct de vedere psihologic; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu raportul de evaluare eliberat în condiţiile legii;

f) nu are antecedente penale, cu excepţia faptelor săvârşite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

[Continuare… ]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here