Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, publicată în Monitorul Oficial nr. 412 din 11 iunie 2015 (M.Of. nr. 412/2015).

În vigoare de la 14.06.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Steagurile unităţilor administrativ-teritoriale

Art. 1.

(1) Prezenta lege reglementează condiţiile privind aprobarea, arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local.

(2) Fiecare unitate administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu şi unic pe baza hotărârii autorităţii deliberative.

(3) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale nu pot avea steaguri identice.

Art. 2.

(1) Forma şi dimensiunile steagului unităţii administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, în condiţiile legii, pentru drapelul României.

(2) Aprobarea modelului steagurilor unităţilor administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului.

(3) Culoarea şi însemnele distinctive ale steagurilor unităţilor administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor naţionale şi nu pot conţine simboluri naţionale ale altor state.

(4) Pe steagurile unităţilor administrativ-teritoriale pot fi reproduse şi stemele unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate conform legii, precum şi denumirile acestora în formatul comună/oraş/municipiu, după caz, judeţul şi România.

(5) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, denumirea unităţii administrativ-teritoriale poate fi menţionată şi în limba minorităţilor naţionale respective. Denumirea în limba minorităţilor naţionale va avea aceeaşi mărime a literelor, caracterelor şi culorilor ca denumirea oficială în limba română şi va fi amplasată sub aceasta din urmă.

Art. 3.

(1) Proiectul modelului de steag al unităţilor administrativ-teritoriale este supus dezbaterii publice şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative.

(2) Hotărârea consiliului judeţean/local, după caz, privind aprobarea proiectului modelului de steag se transmite, împreună cu un memoriu justificativ, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite documentele primite conform alin. (2) Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare Comisia Naţională.

(4) În baza documentelor prevăzute la alin. (2) şi după primirea avizului consultativ al Comisiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice elaborează proiectul de hotărâre şi îl supune Guvernului spre aprobare.

CAPITOLUL II

Arborarea şi folosirea steagurilor unităţilor administrativ-teritoriale

Art. 4.

(1) Unităţile administrativ-teritoriale arborează steagurile proprii numai la sediile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la cele ale instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia, şi numai împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene.

(2) Steagul propriu al unităţii administrativ-teritoriale poate fi folosit şi cu prilejul unor manifestări de interes local, precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau festive, în condiţiile prezentei legi.

(3) Steagul propriu al unităţii administrativ-teritoriale nu va depăşi în dimensiuni şi număr de exemplare drapelul României şi drapelul Uniunii Europene şi va fi amplasat la acelaşi nivel cu acestea.

(4) Municipiile, oraşele, comunele pot arbora şi steagurile judeţelor, împreună cu steagurile proprii, în condiţiile prezentei legi.

(5) Drapelele şi steagurile prevăzute la alin. (3) şi (4) vor încadra cele două steme, respectiv stema României şi stema proprie a unităţii administrativ-teritoriale, după caz, aprobată în condiţiile legii. În toate cazurile, stema României va fi aşezată în stânga stemei unităţii administrativ-teritoriale privind stemele din faţă.

(6) Drapelele şi steagurile vor fi aşezate conform alin. (5), în următoarea ordine: drapelul României, drapelul Uniunii Europene, steagul judeţului şi, după caz, steagul propriu al unităţii administrativ-teritoriale.

(7) Steagurile unităţilor administrativ-teritoriale aprobate de prezenta lege, drapelul României şi drapelul Uniunii Europene sunt arborate în bernă în zilele de doliu naţional, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here