Legea nr. 139/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 412 din 11 iunie 2015 (M.Of. nr. 412/2015).

În vigoare de la 14.06.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Se înfiinţează Academia de Ştiinţe Juridice din România, denumită în continuare AŞJR, ca for naţional, de consacrare ştiinţifică, care reuneşte personalităţi reprezentative ale ştiinţelor juridice.

(2) AŞJR este instituţie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă.

(3) AŞJR este continuatoarea în drepturi şi preia tradiţiile ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice, înfiinţată în anul 1939.

Art. 2.

AŞJR are următoarele atribuţii principale:

a) promovarea, dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţelor juridice şi a învăţământului superior juridic sub toate formele, acţiunile şi metodele directe şi indirecte;

b) propune iniţierea, elaborarea şi îmbunătăţirea unor proiecte de acte normative, evaluări, puncte de vedere şi opinii juridice;

c) evaluarea asupra fenomenelor juridice şi realizarea unor studii de impact privind aplicarea actelor normative;

d) alte atribuţii stabilite prin statutul propriu sau prin hotărârea adunării generale.

Art. 3.

În realizarea atribuţiilor sale, AŞJR recunoaşte Academia Română ca fiind cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi colaborează cu Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Legislativ, Curtea Constituţională, cu instituţiile şi organizaţiile ştiinţifice academice, de cercetare şi învăţământ juridic, din ţară şi din străinătate, şi cu organizaţiile profesionale ale juriştilor.

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea AŞJR

Art. 4.

(1) AŞJR se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor.

(2) AŞJR reuneşte personalităţi ştiinţifice reprezentative din domeniul ştiinţelor juridice, cu o înaltă ţinută morală, care s-au distins prin activităţile depuse, se bucură de recunoaştere naţională sau internaţională şi au contribuit la dezvoltarea ştiinţelor şi culturii juridice.

(3) AŞJR reuneşte în componenţa sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi.

(4) Membrii de onoare sunt cetăţeni români sau cetăţeni străini care s-au remarcat prin realizări în domeniul ştiinţelor şi culturii juridice sau prin contribuţii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AŞJR şi la menţinerea prestigiului AŞJR.

(5) Membrii titulari şi corespondenţi sunt cetăţeni români aleşi pe viaţă, dintre personalităţile ştiinţifice reprezentative care se bucură de prestigiu profesional-ştiinţific în ţară şi străinătate. Numărul membrilor de onoare, al membrilor titulari şi al membrilor corespondenţi este stabilit de către adunarea generală.

(6) Membrii asociaţi sunt acele persoane fizice care prin activitatea ştiinţifică realizată ori prin contribuţii materiale susţin şi sprijină dezvoltarea obiectului de activitate şi promovează prestigiul AŞJR.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here