Legea nr. 114/2015 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 346 din 20.05.2015 (M.Of. nr. 346/2015).

În vigoare de la 23.05.2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 12 mai 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” Art. 4.

(1) Partidele politice se pot organiza şi funcţiona la nivel naţional, la nivel local sau atât la nivel naţional, cât şi local, conform statutului propriu.

. . . . . . . . . .

(4) Partidele politice îşi pot organiza structuri interne potrivit statutului propriu. Structurile interne pot reprezenta partidul politic faţă de terţi la nivelul corespunzător, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora.”

2. La articolul 10, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„j) organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale;”.

3. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12.

(1) Partidele politice pot avea ca subdiviziuni organizaţii teritoriale, care au numărul minim de membri prevăzut de statut.”

4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13.

(1) Adunarea generală a membrilor şi organul executiv, indiferent de denumirea pe care o au în statutul fiecărui partid, sunt foruri obligatorii de conducere ale partidului politic şi ale eventualelor organizaţii teritoriale ale sale. Conducerile organizaţiilor teritoriale se aleg pentru o perioadă determinată, prevăzută de statut.”

5. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru partidele care optează pentru organizaţii atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, delegaţii la adunare sunt aleşi de organizaţiile teritoriale, prin vot secret.”

[Continuare…]

Ai nevoie de Legea partidelor politice nr. 14/2003? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here