Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 525 din 15.07.2014 (M.Of. nr. 525/2014).
În vigoare de la 18.07.2014
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic.
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11 din 27 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 martie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1.
 La articolul I punctul 1articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 111.
(1) Pentru a efectua transport rutier naţional contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, întreprinderile trebuie să fie autorizate de către autoritatea competentă.
(2) Modalitatea de autorizare, precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru autorizarea transporturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.”

2.
 La articolul I, punctul 2 se abrogă.

3.
 La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:
31. La articolul 19, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
«a1) transportul de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate;»”.

4.
 La articolul I, punctul 4 se abrogă.

5.
 La articolul I punctul 5alineatul (6) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Transporturile prevăzute la art. 111 se efectuează în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.”

6.
 La articolul I punctul 6alineatul (2) al articolului 35 se abrogă.

7.
 La articolul I punctul 7alineatele (1) şi (4) ale articolului 40 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art. 40.
(1) Transportul rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate se efectuează numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de carduri.
. . . . . .
(4) Modul de utilizare, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale şi cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

8.
 La articolul I punctul 8alineatul (3) al articolului 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Modelul biletelor, abonamentelor şi legitimaţiilor speciale se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea Ministerului Transporturilor.”

9.
 La articolul I punctul 9alineatul (5) al articolului 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Transportul rutier în trafic judeţean/interjudeţean al elevilor prevăzuţi la art. 84 alin. (1)-(3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează cu autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute de către unităţile de învăţământ, autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii de transport rutier, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”
Legea nr. 109/2014 este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here