Drepturile şi obligaţiile internului sunt reglementate la art. 13-14 din Legea nr. 176/2018 privind internshipul, care va intra în vigoare pe 18 august 2018. Un material sinteză pe acest act normativ de interes puteţi consulta aici.

Drepturile internului

Pe perioada desfășurării programului de internship, internul are următoarele drepturi:

 • să primească indemnizația pentru internship de la organizația-gazdă în cuantumul stipulat în contractul de internship;
 • să beneficieze de asistența și coordonarea îndrumătorului desemnat de organizația-gazdă;
 • să i se stabilească activități al căror nivel de complexitate pot să evolueze treptat pe parcursul programului de internship;
 • să i se asigure resursele materiale necesare pregătirii sale profesionale și perfecționării cunoștințelor sale practice;
 • să beneficieze de acces la informații care să îi permită consolidarea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților;
 • să i se asigure timpul necesar pregătirii în scopul dobândirii/consolidării de abilități practice și/sau competențe;
 • să participe la formele de pregătire desfășurate de organizația-gazdă, după caz;
 • să beneficieze de evaluare obiectivă;
 • să primească referatul de evaluare și certificatul de internship;
 • să conteste referatul de evaluare dacă este nemulțumit de rezultatul evaluării;
 • alte drepturi care decurg din lege sau din contractul de internship.

Obligaţiile internului

Pe perioada desfășurării programului de internship, internul are următoarele obligații:

 • să respecte sarcinile date de îndrumătorul său în cadrul activităților întreprinse, în conformitate cu prevederile contractului de internship și cu fișa de internship;
 • să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derulării programului de internship;
 • să respecte normele de confidențialitate în desfășurarea activității sale;
 • să respecte prevederile regulamentelor interne;
 • să respecte normele de securitate și sănătate în muncă, precum și normele pentru situații de urgență;
 • alte obligații care decurg din contractul de intenship și, respectiv, din fișa de internship, încheiate între părți. 

Ai nevoie de Legea nr. 176/2018 privind internshipul? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here