18 Ianuarie, 2020

Legea de aprobare a O.U.G. nr. 60/2019 – facilitați fiscale

O.U.G. nr. 60/2019 se adresează în mod exclusiv operatorilor economici ce dețin capacități de producție a energiei electrice și termice în cogenerare și aduce o procedură specială privind stingerea obligațiilor bugetare prin cedarea unor active funcționale energetice și active miniere.

Legea nr. 222/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, publicată în Monitorul oficial nr. 933 din 20.11.2019.

Stingerea obligațiilor bugetare se realizează prin transferul în proprietatea statului, în administrarea ministerului economiei, energiei și mediului de afaceri.

Legea nr. 222/2019 aprobă și modifică această procedură stabilind următoarele situații:

- Stingerea obligațiilor bugetare se va face la valoarea bunurilor stabilite printr-un raport de evaluare;

- Nu poate face obiectul cedării de active acele active pentru care nu există licențe sau autorizații de funcționare;

- La cererea justificată a unor unități administrativ teritoriale bunurile trecute în proprietatea publica a statului pot fi trecute în proprietatea privată a acestor unități administrativ teritoriale.

Procedura se aplică și acelor operatori economici aflați în insolvență cu respectarea legislației specifice.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 60/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu