Actul normativ (Legea nr. 21/1996) reprezintă o republicare a cadrului normativ general privind concurența, ocazie cu care analizăm ce înțelegem prin practici anticoncurențiale, ce înseamnă concentrare economică, când trebuie notificat Consiliul Concurenței și principalele sancțiuni.
Legea nr. 21/1996 a fost republicată în Monitorul Oficial nr. 240/2014.
Sunt considerate practici anticoncurențiale și sunt interzise orice înțelegeri ale întreprinderilor sau ale decidenților din întreprinderi (administratori, directori etc.) care:
limitează sau controlează producția sau comercializarea unor bunuri;
împart piețele sau sursele de aprovizionare;
stabilesc direct sau indirect prețuri comune de cumpărare ori de vânzare;
participă cu oferte trucate la licitații sau la alte forme de concurs de ofertă.

Când se consideră că o intreprindere ocupă o poziție dominantă?

Acest lucru se întâmplă când o întreprindere deține mai mult de 40% dintr-o piață.
Unei astfel de întreprinderi i se interzice:
impunerea unor condiţii inechitabile de tranzacţionare şi refuzul de a trata cu anumiţi furnizori ori beneficiari;

limitarea producţiei, comercializării sau dezvoltării tehnologice în  dezavantajul consumatorilor;

aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocând, în acest fel, unora dintre ei un dezavantaj concurenţial;

condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care nu au legătură cu obiectul acestor contracte;

practicarea unor preţuri excesive sau practicarea unor preţuri de ruinare, în scopul înlăturării concurenţilor, ori vânzarea la export sub costul de producţie, cu acoperirea diferenţelor prin impunerea unor preţuri majorate consumatorilor interni;

exploatarea stării de dependenţă în care se găseşte o altă întreprindere faţă de aceasta, care nu dispune de o soluţie alternativă în condiţii echivalente, precum şi ruperea relaţiilor contractuale pentru singurul motiv că partenerul  refuză  să  se supună unor condiţii comerciale nejustificate.

Ce reprezintă o concentrare economică?

O concentrare economică rezultă în urma fuziunii a două sau mai multe întreprinderi independente sau în momentul în care o persoană deține sau va deține controlul uneia sau mai multor întreprinderi prin achiziția de titluri financiare (părți sociale sau acțiuni).
Tot o concentrare economică se realizează când printr-un contract sau prin alte mijloace se achiziționează active ale mai multor companii ce conduc la controlul direct sau indirect asupra acestora.

Când se notifică Consiliul Concurenței?

Consiliul Concurenței se notifică înainte de punerea în aplicare şi după încheierea acordului, după anunţarea ofertei publice sau după preluarea pachetului de control în cazurile în care se realizează o concentrare economică, iar cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operaţiune depăşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 de euro şi când cel puţin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 de euro.
Notă: Cursul de schimb folosit la calcularea sumelor în lei este cursul comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior realizării operaţiunii.

Care sunt sancțiunile ce se aplică?

1. Refuzul întreprinderilor sau ale asociaților întreprinderilor de a se supune unei inspecţii desfăşurate de către Consiliul Concurenței, precum și furnizarea de informații, date sau documente inexacte sau incomplete reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior.
2. Furnizarea de către autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale/locale de informații sau documente inexacte ori incomplete sau refuzul de a furniza documentele solicitate se consideră contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 20.000 de lei. Dacă aceleași nereguli se constată si după termenul stabilit de Consiliul Concurenței, atunci se va aplica o amendă de până la 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere.
3. Cea mai mare sancțiune, de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior, este dată pentru înțelegerile la fixarea prețului de vânzare, participarea la licitații trucate, folosirea unei poziții dominante și punerea în practică a unei concentrații economice după ce aceasta a fost respinsă.
——————————(P)——————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: All-free-download.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here