Legea privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor a fost publicată în Monitorul Oficial. 

Actul normativ vizează trei domenii:

– finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor,
– organizarea şi coordonarea activităţilor de promovare a sănătăţii,

– prevenirea îmbolnăvirilor la nivel central şi regional/local, formarea resurselor umane implicate în activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor.

„Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populaţiei din România sunt responsabilitatea statului român şi de ele beneficiază cetăţenii români, indiferent de statutul lor de asigurat. Aceste activităţi reprezintă un ansamblu de acţiuni intersectoriale şi coordonate, asigurate de către Guvern şi instituţiile abilitate, împreună cu cetăţenii, familia, societatea în ansamblul ei, pentru creşterea speranţei de viaţă, reducerea deceselor evitabile, precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii”, prevede legea.

În acest sens, Ministerul Sănătăţiiva realiza un program multianual, care cuprinde subprograme anuale, pentru o perioadă de 4 ani.

Serviciile şi activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor sunt garantate de stat şi finanţate de la bugetul de stat, precum şi bugetele locale şi alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, conform legislaţiei în vigoare.

Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor sunt organizate şi coordonate de către Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii, care va promova sănătatea şi educaţia pentru sănătate, va analiza, monitoriza şi evalua riscurile pentru sănătate, va reduce impactul factorilor de risc în populaţia generală şi în grupurile vulnerabile, va acţiona pentru prevenirea şi combaterea bolilor infectocontagioase, pentru prevenirea şi depistarea precoce a bolilor cronice, va avea activităţi de comunicare şi analiză a politicilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor, activităţi integrative şi multisectoriale, referitoare la politici de prevenţie specifice şi activităţi de cercetare.

Potrivit prevederilor, acţiunea de prevenire şi combatere a bolilor infectocontagioase se va face prin achiziţia de vaccinuri, conform necesităţilor obiective ale României, ţinând cont de recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prin asigurarea distribuţiei vaccinurilor pe întreg teritoriul României, desfăşurarea campaniilor de promovare şi informare a populaţiei generale privind vaccinarea, finanţarea campaniilor de vaccinare, precum şi prin finanţarea activităţii de supraveghere epidemiologică pe întreg teritoriul României.

De asemenea, activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor se implementează de către echipe multidisciplinare alcătuite din absolvenţi ai facultăţilor cu profil de sănătate, psihologie, asistenţă socială, ştiinţe economice, ştiinţe administrative, servicii şi politici de sănătate publică, precum şi alte domenii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here