Legea nr. 190/2022 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune intra în vigoare la 03 iulie 2022.

Potrivit acesteia, Consiliul Naţional al Audiovizualului întocmeşte şi administrează lista actualizată a furnizorilor de servicii media audiovizuale, aflaţi în jurisdicţia României, cuprinzând şi criteriile în baza cărora s-a stabilit jurisdicţia pentru fiecare furnizor, asigurând comunicarea periodică a acesteia, inclusiv a actualizărilor ei, către Comisia Europeană şi către public, prin afişarea acesteia pe pagina de internet a Consiliului.

În domeniul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului poate impune, prin decizii de reglementare, furnizorilor de servicii media audiovizuale aflaţi în jurisdicţia României măsuri mai detaliate sau mai stricte de interes public general, cu respectarea dreptului european aplicabil.

Consiliul Naţional al Audiovizualului cooperează cu celeritate pentru a ajunge la o soluţie eficientă şi satisfăcătoare, cu autoritatea competentă din statul de jurisdicţie al furnizorului de servicii media audiovizuale, în legătură cu orice problemă, în situaţia în care serviciul furnizat este orientat în întregime sau în cea mai mare parte către teritoriul României.

Consiliul Naţional al Audiovizualului va cere unui furnizor aflat sub jurisdicţia României să se conformeze normelor de interes public general şi va informa periodic, cu privire la acţiunile întreprinse, autoritatea competentă din statul membru care a solicitat, în baza unei cereri motivate, luarea unor măsuri, în ce priveşte furnizorul respectiv, al cărui serviciu media audiovizual este orientat în întregime sau în cea mai mare parte către teritoriul statului care a făcut solicitarea.

În termen de 60 de zile de la primirea cererii prevăzute, Consiliul Naţional al Audiovizualului informează autoritatea competentă din statul membru solicitant şi Comisia Europeană cu privire la rezultatele obţinute şi, dacă este cazul, explică motivele pentru care nu a putut fi găsită o soluţie. Consiliul Naţional al Audiovizualului poate solicita Comitetului de contact, instituit potrivit art. 29 din Directiva 2010/13/UE din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), să analizeze cazul respectiv.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here