Deputații au adoptat final un proiect de lege care modifică și completează Legea privind procedura adopţiei, în sensul în care este flexibilizată procedura de evaluare a adoptatorilor şi a etapei de monitorizare post-adopţie, precum şi debirocratizarea unor proceduri.

Astfel, se elimină din procedura de adopție identificarea rudelor de până la gradul al IV-lea în cazurile în care planul individualizat de protecţie a copilului are ca finalitate adopţia, adică atât la stabilirea măsurii de protecţie, cât şi pentru încuviinţarea adopţiei. Rudele vor fi căutate o singură dată şi doar până la gradul al treilea, scurtându-se, astfel, perioadele în care copiii rămân blocaţi în sistemul de protecţie.

De asemenea, copiii declaraţi adoptabili vor putea beneficia de şansa la o familie inclusiv după împlinirea vârstei de 14 ani, rămânând adoptabili până la majorat.

Proiectul prevede măsuri mai relaxate și pentru părinții adoptatori:

  • se prelungeşte perioada de valabilitate a atestatului de adoptator de la 2 la 5 ani,
  • concediul de acomodare şi indemnizaţiile pe care aceştia le primesc sunt aliniate cu beneficiile de care se bucură orice părinte biologic,
  • birocraţia este redusă considerabil.

„În cazul în care adoptatorul sau familia adoptatoare aparţine minorităţilor naţionale, evaluarea şi pregătirea se pot face, la cerere, în limba minorită ţi naţionale respective”, mai arată propunerea legislativă adoptată de către deputaţi.

Conform datelor oficiale făcute publice de către Autoritatea pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, incluse în proiect, în prezent, aproximativ 50.000 de copiii trăiesc în sistemul de protecţie a copilului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here