Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 04.05.2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.

Astfel, prin Decizia nr.36/2020 în dosarul nr.434/1/2020 ÎCCJ- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Tribunalul Maramureş – Secţia I civilă, în dosarul nr. 7581/182/2017, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, în interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. 2 indice 1 coroborate cu art. 27 alin. 2 indice 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a stabilit că:

Formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate întemeiată pe dispoziţiile art. 11 alin. 2 indice 1 coroborate cu art. 27 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 18/1991 este supusă termenului prevăzut de art. 11 alin. 4 din Legea nr. 18/1991.

Potrivit art. 521 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată chestiunilor de drept este obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care este conținutul textelor legale menționate de instanța supremă în Decizia nr. 36/ 04.05.2020?

Art. 11 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 18/1991:Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producție de la persoanele fizice, fără înscriere în cooperativele agricole de producție sau de către stat, fără nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane.

Art. 27 alin. 2 indice 1 din Legea nr. 18/1991: Proprietarii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari și moștenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64[1].

Art. 11 alin. 4 din Legea nr. 18/1991: Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune și se înregistrează la primărie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Ce trebuie să înțeleagă cititorul nostru din decizia instanței supreme?

Prin Decizia nr.36/ 04.05.2020 instanța supremă a statuat astfel: în cazul proprietarilor sau moștenitorilor acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate (astel încât se poate aprecia că terenurile acestora au fost preluate abuziv de cooperativele agricole de producție fără înscriere în cooperativele agricole de producție sau de către stat, fără nici un titlu), aceste persoane vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform Legii nr. 18/1991.

Terenurile respective preluate astfel abuziv de cooperativele agricole de producție de la respectivele persoane fizice revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacă acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, iar cererea de stabilire a dreptului de proprietate în cazul terenurilor respective se depune și se înregistrează la primărie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/1991[2].

 

[1]  Art. 64 din Legea nr. 18/1991:(1) În cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia județeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulțumită poate face plângere la instanța în a cărei rază teritorială este situat terenul.

      (2) Dacă instanța admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancțiunea plății de penalități în condițiile prevăzute la art. 894 din Codul de procedură civilă. 15/02/2013 – alineatul a fost modificat prin Lege 76/2012

      (3) Dispozițiile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

[2]  Legea nr. 18/1991 este în vigoare de la data de 20.02.1991

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here