În Monitorul oficial nr. 281 din 3 aprilie a fost publicată Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii semnalate urmează să fie elaborate și aprobate Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare ale Casei de pensii, prin hotărâre a Consiliului Uniunii.

Reţinem câteva din dispoziţiile cu caracter general din lege.

– Dreptul la pensie și alte prestații de asigurări sociale, pentru notarii publici și urmașii acestora, se exercită în condițiile acestui act normativ, prin sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, gestionat de Casa de Pensii a Notarilor Publici din România.

– Casa de Pensii a Notarilor Publici din România a fost înființată potrivit Legii notarilor publici și activității notariale nr. 36/1995, ca instituție autonomă, de interes public, cu personalitate juridică, buget și organe de conducere proprii, care administrează și gestionează sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România.

– Casa de pensii funcționează sub autoritatea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

– În sistemul propriu, asigurații au obligația să plătească contribuții și au dreptul să beneficieze de prestații de asigurări sociale, în condițiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii și ale regulamentelor proprii.

– Sunt contribuabili la sistemul propriu notarii publici în funcție, membri ai Uniunii.

– Notarii publici în funcție, membri ai Uniunii, care contribuie la sistemul propriu, sunt asigurați obligatoriu în condițiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii și ale regulamentelor proprii.

– Perioada de contribuție reprezintă intervalul de timp pentru care asigurații au datorat și au plătit contribuții la sistemul propriu, în condițiile prezentei legi, ale Statutului Casei de pensii și ale regulamentelor proprii.

– Pentru perioada în care au contribuit la sistemul propriu, asigurații nu pot beneficia simultan de mai multe prestații de asigurări sociale reglementate de prezenta lege.

– Constituie perioade de contribuție și perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, în care asiguratul a datorat și a plătit contribuții la sistemul propriu, în condițiile Statutului Casei de pensii, adoptat conform dispozițiilor art. 63 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

– Asigurații sistemului propriu conform reglementărilor anterioare, care se regăsesc în situația de asigurați obligatoriu prevăzută de prezenta lege, își păstrează calitatea de persoane asigurate în sistemul propriu, la venitul lunar asigurat anterior.

– Actele de organizare, funcționare și administrare încheiate de Casa de pensii conform reglementărilor anterioare, de la data înființării și până la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile și produc efecte în continuare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here