Consilierii BCC interacţionează zilnic cu persoane aflate în situaţii dificile. Simţindu-se lipsite de un (alt) sprijin instituţional, acestea apelează la serviciile de informare şi consiliere oferite de Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni, în speranţa identificării de soluţii la problemele care le frământă. Datorită principiilor care ghidează activitatea consilierilor, cetăţenii regăsesc în serviciile oferite de BCC suportul necesar pentru a lua decizia corectă, aşa cum s-a întâmplat şi în cele prezentate în continuare.

Problema: Doamna Z se află în concediu de creştere a copilului. După neplata impozitului auto şi a unei amenzi, doamna Z a constatat că i-a fost sistată indemnizaţia de creştere a copilului pentru două luni, pe motiv de neachitare a taxelor. Nemulţumită fiind de situaţie, cu atât mai mult cu cât impozitul ar fi reprezentat o treime din suma sistată, doamna Z doreşte să acţioneze statul în judecată întrucât estimează că măsura care i s-a aplicat nu este una corectă.

Răspunsul: Evaluând situaţia care i-a fost prezentată şi verificând legislaţia actualizată, consilierul BCC a informat-o pe doamna Z că suspendarea indemnizaţiei de creştere a copilului este legală, sancţiunea fiind aplicată pentru neplata impozitului pe mijloacele de transport şi nu pentru neplata amenzii. Posibilitatea aplicării acestei măsuri este consfinţită de  Ordonanţa de Urgenţă nr. 124 din 27/12/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială.

De asemenea, consilierul a asigurat-o pe doamna Z că achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local atrage reluarea dreptului la prestaţiile sociale, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. Astfel, acordarea drepturilor fiind retroactivă, consilierul BCC a informat-o pe doamna Z că  acţionarea în judecată a statului nu este o măsură care se impune în cazul dumneaei.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 124 din 27/12/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială  este un act normativ care prevede sancţiuni pentru persoanele care beneficiază de prestaţii sociale şi nu plătesc taxele şi impozitele locale.

Conform Codului fiscal, impozitele si taxele locale sunt,  după cum urmează:
a) impozitul pe clădiri;
b) impozitul pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport (in cazul doamnei Z)
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxa hotelieră;
h) taxe speciale;
i)  alte taxe locale.

Prestaţiile sociale vizate de suspendare sunt cele reglementate de următoarele acte normative :

1.  Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

2.  Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

3.  Ordonanța de Urgență a Guvernului 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

4.  Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here