Ne referim aici la dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere care NU se aplică dacă restituirea ajutoarelor sociale sau de handicap — primite necuvenit — se restituie în maximum 180 de zile de la emiterea deciziei sau, după caz, a dispoziţiei de recuperare.
Reglementarea a fost dată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordonanţa de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 475/2014 şi se aplică începând cu data de 27 iunie 2014.
Reglementarea reprezintă o derogare de la prevederile art. 731 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, dispoziţii potrivit cărora recuperarea sumelor reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-a produs prejudiciul/s-a efectuat plata şi până s-au recuperat sumele.
Derogarea admisă prin recenta ordonanţă de urgenţă prevede că sumele reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu de beneficii de asistenţă socială, se recuperează fără perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, dacă acestea sunt restituite de beneficiar în termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei sau, după caz, a dispoziţiei de recuperare, în condiţiile legii. Mai exact, beneficiile aflate în discuţie sunt:
– ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
– alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
– alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată;
– drepturile acordate în baza O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;
– drepturile acordate în baza O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
– alocaţia lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
– ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială pentru perioada sezonului rece;
– indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
– drepturile persoanelor cu dizabilităţi acordate în baza art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(alocaţia de stat majorată cu 100%, alocaţia de hrană, indemnizaţia pentru însoţitor, prestaţiile sociale prevăzute de lege);
– ajutorul lunar nerambursabil acordat în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România.
Derogarea se aplică şi la subvenţiile primite în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

ATENŢIE! După expirarea termenului de 180 de zile, sumele cu titlu de beneficii de asistenţă socială şi subvenţiile, reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, se recuperează cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere. Termenul de prescripţie este de trei ani.
————————————(P)————————————
Lege5 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod_fl

Foto articol: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here