Întrebare. Bună ziua. La o microîntreprindere neplătitoare de TVA, casa de marcat se scade la valoarea cu TVA sau fără TVA? Mulțumesc. (Georgel B., Pitești)

Opinie.

1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor face obiectul de reglementare al Titlului III ,,Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor,,.

2. Facilitatea fiscală privind achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale se aplică potrivit art. 56 alin. (1^6) și (1^7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

,,Art. 56. – Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale 

(1) Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. 

(1^6) Microîntreprinderile care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, scad costul de achiziţie aferent lor din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în limita impozitului pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv. 

(1^7) Sumele care nu sunt scăzute potrivit prevederilor alin. (1^6) din impozitul datorat pe veniturile microîntreprinderilor se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. ,,

  1. În speță, microîntreprinderea nefiind înregistrată în scop de TVA, nu va deduce TVA la achiziția casei de marcat. Facilitatea potrivit art. 56 alin. (1^6) și (1^7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se aplică la calculul impozitului pe veniturile microîntreprinderii. Astfel, entitatea scade costul de achiziţie (cu TVA pentru că este firmă neplătitoare de TVA) conform facturii, din impozitul pe veniturile microîntreprinderii în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în limita impozitului pe veniturile microîntreprinderii datorat pentru trimestrul respectiv.

Temei legal:

  • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
  • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
  • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here