Întrebare. La constituirea unui SRL, putem numi ca fondator o persoană condamnată pentru fals în înscrisuri? Este obligatoriu ca numele cenzorului să fie înscris în actul constitutiv al SRL-ului? Mulțumesc.

Opinie.

 1. Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare este actul normativ care stabilește regulile aplicabile fondatorilor unui SRL, precum și cerințele de reglementare impuse actului constitutiv.
 2. Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori.  (art. 6 alin. (1) din Legea nr. 31/1990)
 3. Atenție! Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990.  (art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990)
 4. Amintim faptul că art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a fost modificat prin Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 02 august 2019, ce a intrat în vigoare de la 05 august 2019. Nota de fundamentare a Legii nr. 162/2019 arată următoarele: ,,Considerăm că interzicerea de a fi fondatorul unei societăți persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiuni de corupție trebuie limitată. Faptele de corupție au un subiect calificat și privesc exercitarea unor atribuții în domeniul public. Săvârșirea unei infracțiuni care privește exercitarea unor atribuții într-o funcție sau demnitate publică nu influențează activitatea unei societăți din mediu privat.,,
 5. Conform dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al unui SRL va cuprinde:
 • datele de identificare a asociaţilor; la societatea în comandită simplă se vor arăta şi asociaţii comanditaţi; (lit.a)
 • forma, denumirea şi sediul social;  (lit.b)
 • obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale;  (lit.c)
 • capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării. La societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;  (lit.d)
 • asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;  (lit.e)
 • în cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă sunt numiţi cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;  (lit.e1)
 • partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi; (lit.f)
 • sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică -, atunci când se înfiinţează o dată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare; (lit.g)
 • durata societăţii;  (lit.h)
 • modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii. (lit.i)

Surse:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 162/2019 pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here