Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Actul normativ analizat  aprobă formatul Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2019, formulare ce vor fi utilizate atât de entitățile raportoare ce au exercițiul financiar ca și an calendaristic – probabil majoritatea operatorilor economici, dar și de entitățile raportoare ce au exercițiul financiar diferit de anul calendaristic.

Ordinul se adresează atât operatorilor economici ce conduc contabilitatea conformă cu directivele europene adoptată prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificări ulterioare, precum și operatorilor economici ce utilizează Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), adoptate prin OMFP nr. 2844/2016, cu modificări ulterioare.

Aceste raportări financiare anuale au drept obiectiv prezentarea imaginii fidele a patrimoniului societății raportoare, pornesc de la Balanța de verificare, după ce se parcurg toate etapele preliminare, cum ar fi valorificarea inventarierii, aplicarea metodelor de evaluare etc.

La ce termene vor fi depuse raportările financiare anuale aferente anului 2019?

a) Societățile ce nu au înregistrat activitate vor depune o declarație de inactivitate în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Acest termen este în data de 29 februarie 2020. Reținem faptul că anul 2020 este an bisect, iar termenul este într-o zi de sâmbătă, zi nelucrătoare, astfel că ultima zi este luni 02 martie 2020.

b) Pentru societățile aflate în lichidare, termenul maximal de depunere este de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv în ziua de luni 30 martie 2020.

c) Pentru entitățile fără scop patrimonial – asociații și fundații, termenul este de 120 de zile de la închiderea exercițiului financiar, respectiv în ziua de miercuri 29 aprilie 2020.

d) Celelalte entități raportoare – marea majoritate a societăților vor depune Situațiile financiare pentru anul 2019 în termen de maxim 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până în ziua de vineri 29 mai 2020.

Ordinul reiterează aceleași condiții de mărime privind obligația efectuării auditului statutar astfel:

  • Entitățile mijlocii și mari conform reglementărilor contabile, precum și entitățile de interes public;
  • Entităţile care, la data bilanţului, pentru două exerciții consecutive, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

                a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

                b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

                 c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Elemente importante de avut în vedere:

a) Dividende anticipate distribuite pe parcursul exercițiului financiar 2019.

În exercițiul financiar 2019, a fost posibilă distribuirea de dividende anticipate, cu plăți de dividende în baza Situațiilor financiare interimare. Trebuie să analizăm dacă suma acestor dividende anticipate este conformă cu profitul distribuibil de la închiderea exercițiului. Să sperăm că nu sunt cazuri de restituiri de dividende.

b) Declarația privind beneficiarul real.

În termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, trebuie depusă Declarația cu beneficiarul real al fondurilor, având în vedere prevederile Legii nr. 129/2019 privind combaterea spălării banilor.

Succes la întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2019!

 

Ai nevoie de OMFP nr. 2844/2016? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here