Legea nr. 58 din 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a fost pubicată în Monitorul oficial nr. 0345 din 5 aprilie 2021

Actul normativ aprobă cu modificări OUG nr. 132/2020 privind reducerea timpului de lucru.

Pe durata stării de urgentă/alertă/asediu, precum și pe o durată de încă trei luni de zile de la terminarea stării de urgență/alertă/asediu angajatorii pot reduce timpul de lucru al salariaților cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară.

Notă: anterior a fost maxim 50%.

Acolo unde există organizații sindicale măsura de reducere a timpului de lucru se ia de angajator cu acordul organizației sindicale.

Reducerea timpului de lucru se stabilește prin decizia angajatorului pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare cuprinse într-o perioadă de 30 de zile  începând cu prima zi de reducere a timpului de lucru. Angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar cu obligația justificării modificării.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, modul de repartizare pe zile și drepturile salariale se comunică salariatului cu 5 zile înainte de aplicare a măsurii.

În măsura în care crește activitatea angajatorului și se impune suplimentarea personalului, notificarea acestei situații se poate face către salariați într-un termen de cel puțin 24 de ore.

Pe durata reducerii timpului de lucru salariații beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programelor de lucru. Indemnizația este suportată de angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii respective. Indemnizația va fi decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar procedura va fi aprobată prin hotărâre de Guvern.

Din punct de vedere fiscal, indemnizația este venit de natură salarială și se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Când se determină impozitul pe venit, indemnizația se cumulează cu celelalte venituri salariale și se acordă deducere de bază.

Angajatorul poate dispune reducerea timpului de lucru și decontarea indemnizației dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • Măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați;
 • Cifra de afaceri din luna curentă se reduce cu cel puțin 10% față de:
  • Luna anterioară;
  • Luna precedentă celei anterioare;
  • Media lunară din anul anterior celui în care s-a declarat starea de urgență/alertă/asediu.

Legea mai aduce și alte măsuri punctuale, cum sunt:

 1. Proceduri pentru societățile noi înființate;
 2. Proceduri privind interdicția muncii suplimentare la același angajator;
 3. Proceduri privind persoanele aflate în sfera contractelor de ucenicie.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here