Ministerul Justiţiei a elaborat documentul de politică publică intitulat ”Justiţie în pandemie”, cu recomandări pentru reluarea activităţii instanţelor de judecată, preconizată pentru data de 15 mai.

Cele ma importantante recomandări sunt păstrarea distanţei, stabilirea de termene mai dese, la ore diferite pentru a evita aglomeraţia, restricţionarea accesului în sălile de judecată pentru a se putea păstra distanţarea fizică, dar şi realizarea de operaţiuni prin videoconferinţă, acolo unde este posibil. De asemenea, Ministerul Justiţiei recomandă triaj la intrarea în sediul instanţelor şi realizarea de acasă a tuturor acţiunilor care se pot face prin telemuncă. Instanţele au buget pentru achiziţionarea de materiale de protecţie şi biocide, în încercarea de a limita răspândirea pandemiei.

Ministerul Justiţiei recomandă întocmirea unui plan de reluare graduală a activităţii, urmărind deziderate, precum:

 • Protecţia sanitară atât a propriilor magistraţi, grefieri şi personal de specialitate, cât şi a participanţilor la înfăptuirea actului de justiţie, cum ar fi părţile din incinta sălii de şedinţă, avocaţilor, experţilor etc.;
 • Necesitatea satisfacerii serviciului public, în acord cu competenţele legale, regulamentare şi statutare;
 • Desfăşurarea de activităţi, acţiuni menite să stopeze încercările de zădărnicire a combaterii bolii şi de răspândire a acesteia, sprijinind eforturile societăţii şi statului prin reacţii prompte şi eficiente pentru înlăturarea efectelor încălcării măsurilor dispuse pe parcursul dezvoltării situaţiei de urgenţă, în scopul restaurării valorilor sociale încălcate prin săvârşirea de fapte contrare normelor juridice care au reglementat şi reglementează raporturile sociale din societate în perioada situaţiei de urgenţă.

Totodată, Ministerul Justiţiei subliniază necesitatea reluării activităţilor de urmărire penală şi de judecată şi a transmis mai multe recomandări:

 1. Respectarea distanţei sociale (minimum 1,5m), cu referire inclusiv la personalul instanţelor/parchetelor, respectiv evitarea unor contacte directe care nu respectă distanţarea socială pentru o perioadă mai mare de 15 minute, recomandare care se poate implementa prin luarea unor măsuri în funcţie de specificul fiecărei organizaţii judiciare, structura personalului, infrastructura proprie, calitatea managementului judiciar şi juridic.

De exemplu, Ministerul propune:

 • desfăşurarea activităţii în intervale orare diferite, utilizând chiar şi ziua de sâmbătă, după caz;
 • limitarea accesului publicului în sala de judecată, chiar dacă şedinţele rămân publice, astfel încât să poată fi respectate regulile de distanţare socială;
 • limitarea numărului de cauze pe şedinţa de judecată, prin planificarea şedinţelor de judecată la intervale mai scurte de timp în raport cu uzanţele de până la ivirea situaţiei de urgenţă;
 • citarea părţilor/participanţilor la procedurile judiciare la intervale de timp prestabilite
 • prioritizarea soluţionării cauzelor care se judecă fără citarea părţilor;
 • prioritizarea cauzelor judiciare/reducerea numărului cauzelor de pe rolul instanţelor;
 • utilizarea sistemului de videoconferinţă;
 • impunerea portului de măşti/mănuşi/echipamente de unică folosinţă şi folosirea de biocide şi produse dezinfectante pentru personalul din cadrul instanţelor şi parchetelor;
 • încurajarea celor care pot lucra de acasă să rămână acasă, în măsura în care pot efectua o parte din activitate în acest mod;
 • instituirea obligativităţii de a purta echipament de protecţie şi/sau montarea de panouri despărţitoare din plexiglas în ipoteza în care distanţa socială nu poate fi asigurată;
 • obligativitatea purtării de măşti/mănuşi de protecţie în interiorul instituţiilor judiciare;
 • suspendarea activităţilor la anumite intervale de timp pentru aerisirea sau dezinfectarea spaţiilor de lucru/săli de şedinţă, săli de audiere etc.
 1. Identificarea persoanelor vulnerabile din fiecare colectiv (persoanele cu afecţiuni medicale, atestate de către medic) şi utilizarea acestor persoane în activităţi individuale/independente sau în regim de telemuncă.
 2. Autoizolarea la domiciliu a persoanelor care prezintă simptome de îmbolnăvire (febră, tuse ş.a.m.d.) până la clarificarea stării de sănătate şi diseminarea acestor informaţii în colectivul de muncă.
 3. Relativ la accesul în sediile instanţelor/parchetelor se impun măsuri, precum:
 4. Amânarea stagiilor de practică sau a internshipurilor atât la instanţe, cât şi la parchete.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here