Justificarea scutirii de TVA pentru exportul de bunuri către state terțe, când exportul este efectuat atât de furnizorul din România, cât și de cumpărătorul ce nu este stabilit în România este o procedură actuaşizată anul trecut prin ordinul Ordinul nr. 2148 din 14 Iulie 2020 

Pentru a justifica aceste scutiri de TVA nu este suficient să ne raportăm doar la OMFP nr. 2148/2020, ci trebuie să ne raportăm la OMFP nr. 103/2016, în ansamblul său, în formă actualizată.

Justificarea scutirii de TVA pentru exportul de bunuri către state terțe se realizează prin deținerea următoarelor documente:

a) factura, corect întocmită;

b) unul dintre următoarele documente:

  1. certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau
  2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieşire; sau
  3. în cazul produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize utilizând EMCS, raportul de export înaintat expeditorului prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul UE.

Foarte important: dacă exportatorul nu se află în situația să dețină documentele enumerate la punctul b), acesta are dreptul să justifice scutirea de TVA prin orice alte mijloace de probă ce dovedesc transportul efectiv al bunurilor în afara Comunității, în acest sens fiind transpusă în legislația națională Hotărârea Curții europene de justiție în Cauza C-275/18 «Milan Vins».

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here