OG nr. 15/2022 clarifică faptul că anularea licenței în cazul în care Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc descoperă că în dosarul de solicitare a licenței au fost furnizate informații false/inexacte (care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi determinat autoritatea de reglementare să nu emită licența) se aplică și titularilor de licențe clasa a II-a și nu doar operatorilor de jocuri de noroc.

De asemenea, legea prevede acum că anularea are loc în mod automat, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nu mai are puterea de a evalua dacă să anuleze sau nu licențele/autorizațiile în astfel de cazuri.

De asemenea, încălcarea următoarelor obligații prevăzute de OUG nr. 77/2009 se sancționează acum cu amenzi administrative de la 20.000 lei la 40.000 lei:

  • Obligația de a asigura jucătorilor participarea la joc cu șanse egale, la mize egale, jucate pe elemente aleatorii sau, în cazul pariurilor, pe elemente de hazard și de abilitate a jucătorilor;
  • Obligația de a desfășura activități de jocuri de noroc numai cu personal utilizat pe baze contractuale și de a ține evidența unitară a activității desfășurate, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea;
  • Obligația de a nu utiliza denumirea de „cazinou”, „casino” sau derivate din acestea, cu excepția organizatorilor de jocuri de noroc care exploatează acest tip de activitate și numai pentru locațiile autorizate în acest sens;
  • Obligația de a face dovada deținerii sau utilizării legale a mijloacelor de joc și a instalațiilor aferente (inclusiv software);
  • Obligația organizatorilor de pariuri de a desfășura exploatarea activităților pentru care au fost autorizați prin intermediul unor programe de prelucrare automată a datelor, unice la nivelul societății organizatoare, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară respectiva activitate, cu obligația de a centraliza într-un sistem electronic central situat pe teritoriul României informațiile care relevă toate taxele de participare colectate și toate premiile acordate.

Conform OG nr. 16/2022, începând cu data de 1 august 2022, impozitarea veniturilor obținute din activități de jocuri de noroc de către jucători se va face după cum urmează:

Praguri de venit brut

(lei)

Impozit

(lei)

până la 10.000 inclusiv 3%
Între 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000
peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

Impozitul datorat se determină pentru fiecare plată prin aplicarea pragurilor de impozitare menționate mai sus la fiecare venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here