JEREMIE este o iniţiativă bazată pe un parteneriat între Comisia Europeana şi European Investment Bank Group al cărei scop este de a îmbunătăţi finanţarea IMM-urilor din fonduri structurale, în perioada 2007 – 2013.

În România, iniţiativa JEREMIE este finanţată de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivăţii Economice (POS CCE), Axa Prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul de intervenţie 1.2 – Accesul IMM-urilor la finanţare şi este implementată de către Fondul European de Investiţii cu care Guvernul României a semnat un acord prin care au fost acordate 100 de milioane de EUR pentru Iniţiativa JEREMIE.

Banca Comercială Română (BCR) şi FEI au semnat, în decembrie 2010, Acordul privind Instrumentul Financiar de Garantare pentru Acoperirea Primei Pierderi în cadrul unui Portofoliu de Credite, prin care banca va putea acorda credite IMM-urilor eligibile, în limita unui portofoliu în  valoare de 212,5 milioane euro, putand fi acoperite de FEI cu o garanţie de 80%, în baza unei obligaţi maxime, în ceea ce priveste pierderile aferente creditelor, de până la 25% din valoarea portofoliului.

BCR a lansat creditul cu garanţia JEREMIE la începutul lunii martie, perioada de includere a tranzacţiilor în portofoliul JEREMIE urmând să ia sfârşit la 28 februarie 2013.

Garantia JEREMIE este acordată în cadrul „Schemei transparente de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în  România”.

Creditele cu garanţia JEREMIE pot fi accesate numai de IMM-uri, inclusiv start-up-uri. Firmele care solicită creditul nu trebuie să fie declarate în stare de dificultate financiară, faliment sau lichidare, trebuie să-şi fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele speciale şi să nu fi făcut obiectul unei decizii anterioare de recuperare din partea Comisiei Europene etc.

Companiile trebuie să respecte regulile privind cumulul ajutoarelor de minimis pe o perioadă de trei ani consecutivi, garanţia JEREMIE fiind considerată ajutor de minimis.

Companiile care solicită credite prin iniţiativa JEREMIE nu trebuie să aibă activitate în producţia şi comerţul de tutun şi băuturi alcoolice, producţia şi comerţul cu arme şi muniţii, precum şi cazinouri.

Finanţarea solicitată trebuie să fie nouă, destinată susţinerii dezvoltării afacerilor pe termen mediu şi lung, urmând a fi utilizată pentru activităţi desfăşurate pe teritoriul României, cum ar fi sectoare de activitate din industrie, comerţ, turism, construcţii, servicii etc. Domenii precum agricultura, piscicultura, silvicultura, fabricarea produselor alimentare, dezvoltarea proiectelor imobiliare, activităţile de intermediere financiară nu sunt eligibile în cadrul acestei facilităţi.

Se pot acorda credite în lei şi în euro pentru dezvoltarea afacerilor pe termen mediu şi lung – investiţii în active corporale şi necorporale, capital de lucru pentru dezvoltare sau extindere sau capital de lucru pentru achiziţia de materii prime, stocuri necesare în activitatea de dezvoltare sau expansiune a IMM-urilor.

Plafonul maxim al creditului este de 1,875 milioane de euro, cu menţiunea că, în cazul întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier, plafonul maxim este de 937.500 de euro. Garanţia JEREMIE reprezintă 80% din valoarea creditului şi se obţine direct de la BCR, cu comision de garantare zero.

Dobânzile aplicabile acestor credite sunt atractive, putând ajunge la un nivel de 3-4 procente sub nivelul dobânzilor practicate de bancă în prezent, pentru produse de credit similare (credite de investiţii, capital de lucru, credite pentru stocuri). Volumul garanţiilor solicitate se stabileşte pe baza unui mix de garanţii, în funcţie de categoria în care se află clientul (start-up, microîntreprindere, IMM), în  funcţie de natura, valoarea şi maturitatea creditului, precum şi pe baza performanţei economico-financiare a afacerii acestuia. De exemplu, dacă acest client este un IMM cu o cifră de afaceri de peste 1-2 milioane de euro şi are o performanţă financiară foarte bună, banca nu mai solicită alte garanţii suplimentare.

Sursa: fonduri-structurale.ro

*

● Prin ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.3.080/2008, publicat în Monitorul oficial nr. cu completările ulterioare, a fost aprobată înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013, în componenţa prevăzută în anexa la ordin. Comitetul de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.514/2008.

● Prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.338 din 15 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr.521 din 27 iulie 2010, a fost aprobată schema transparentă de ajutor de minimis, denumită „Schema transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România”.

Ajutoarele de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite din cadrul acestei scheme se acordă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis şi cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175/2007. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006, această schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană.

● Prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 625/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 26 aprilie 2010, a fost aprobată schema transparentă de ajutor de stat în domeniul capitalului de risc denumite „Schemă de ajutor de stat sub formă de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here