Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad informează angajatorii, că începând cu data de 25 iulie 2021, a intrat în vigoare Legea nr. 208/2021, pentru aprobarea OUG nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice în relațiile de muncă.

Potrivit Legii nr. 208/2021, părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă fie semnătura electronică, fie semnătura olografă, condiția imperativă fiind aceea ca ambele părți să utilizeze același tip de semnătură.

În același context, angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă.

Organele de control competente au obligația de a accepta, pentru verificare și control, contractele individuale de muncă și actele adiționale, precum și înscrisurile/documentele din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă încheiate în format electronic, cu semnătura electronică, potrivit legii, fără a le solicita și în format letric. La solicitarea acestora, documentele încheiate cu semnătura electronică pot fi transmise în format electronic și anterior efectuării controlului

În ceea ce privește instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă, reamintim angajatorilor că au obligația de a asigura condiţii, pentru ca fiecare lucrator sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului,

Ca element de noutate, actul normativ reglementează modalitățile în care poate fi efectuată instruirea, oferind posibilitatea angajatorului de a efectua această instruire chiar online. În cazul folosirii variantei în format electronic, dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

Angajatorul poate suporta pentru el şi pentru angajaţii săi, cheltuielile pentru achiziţionarea semnăturilor electronice utilizate pentru semnarea înscrisurilor din domeniul relaţiilor de muncă și securităţii şi sănătăţii în muncă, aceste cheltuieli fiind cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here