Ministerul Finanțelor propune o schemă de ajutor de stat în valoare de 2,25 miliarde de lei pentru a susține investițiile în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, având ca scop stimularea dezvoltării economice în aceste zone.

Bugetul total al schemei este de 2,25 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 450 de milioane de euro, iar termenul limită pentru emiterea acordurilor de finanțare este până la 31 decembrie 2026, cu plăți programate între 2025 și 2032.

Ministrul Marcel Boloș a subliniat că această inițiativă are ca obiectiv atragerea de investiții semnificative în România, în special către regiunile mai puțin dezvoltate, pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă. El a evidențiat că ajutoarele de stat anterioare au fost eficiente în atragerea investițiilor și în generarea de locuri de muncă.

Beneficiarii ajutorului de stat pot fi întreprinderile care îndeplineasc anumite criterii:

  • să fie înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990;
  • să realizeze o investiție inițială în România în sectoarele eligibile, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia;
  • să nu fie în dificultate financiară, să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
  • să beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru aceleași proiecte.

Criteriile pentru investițiile eligibile includ valoarea minimă a costurilor asociate investiției, eficiența economică și viabilitatea proiectului, precum și generarea unui efect multiplicator în economie. Cererile pentru finanțare se pot depune în cadrul unor sesiuni anuale, iar ajutorul de stat va fi acordat pentru cheltuieli eligibile precum construcții, achiziții de echipamente noi și active necorporale.

Proiectul de act normativ este disponibil pe site-ul Ministerului Finanțelor pentru consultare publică, la rubrica Transparență decizională.

Vezi aici Legea 31/1990

Vezi aici alte articole despre investiții

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here